Poslovi rukovodioca službe za bezbednost od požara u preduzeću

Tip: Trening Šifra treninga: 432 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Preduzeće pre nego što krene da koristi određeni objekat potrebno je da isti poseduje određenu dokumentaciju kako bi se izbegle nesuglasice sa pribavljanjem nephodnih dozvola koje izdaje MUP. Da bi dokumentacija bila kompletna referent mora da nauči kako da se upozna sa istorijom objekta pre nego što je počeo da se koristi, kao i da zna šta od dokumenata mora da smesti u dosije o objektu ( bar kopiju urbanističke saglasnosti za izgradnju/rekonstrukciju; odobrenje o lokaciji, ako ima skladište zapaljivih tečnosti i gasova; saglasnost MUP-a na investiciono tehničku dokumentaciju za izgradnju za sve objekte; građevinsku dozvolu za izgradnju/rekonstrukciju; uverenje od MUP-a da su u izgradnji primenjene sve mere zaštite od požara posle tehničkog pregleda; upotrebnu dozvolu).

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa metodama za analizu postojećeg stanja u preduzeću, sa metodologijom inspekcijskog nadzora kako bi se izbegli nesporazumi sa inspektorima Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i sa metodama za otklanjanje nedostataka zapisanih iz inspekcijskog nadzora, iz zapisnika i rešenja. Polaznici će biti upućeni sa kim u preduzeću da rešavaju naložene mere, da podele odgovornost, da prenesu odgovornost na nadležne, na primer otklanjanje investicionih slabosti.

Seminar je interaktivan sa osvrtom na praktična pitanja i problematiku sa kojom se susrećete u oblasti zaštite od požara. Polaznici će imati priliku da čuju iskustva i saznanja vodećeg srpskog stručnjaka i profesionalaca u ovoj oblasti.

Ciljna grupa:

 • Referenti većih preduzeća;
 • Rukovodioci službe za bezbednost od požara u preduzeću;
 • Lica za bezbednosti i zdravlje na radu.

Teme:

 • Pojam ugroženosti, povredivosti i rizika;
 • Kvalitativne i kvantitativne metode za procenu rizika (slabosti i neke vrednosti metoda);
 • Prezentacija F.R.A.M.E. metode.

Trening

     
  13.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking