Zaštita poslovne tajne – uslov za uspešno poslovanje

Tip: Trening Šifra treninga: 728 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Problemi sa kojima se suočavaju firme su:

 • neprepoznavanje predmeta zaštite poslovnom tajnom;
 • neregulisanje background (in-house) informacija i informacija u saradnji sa poslovnim partnerima;
 • neovlašćeno otkrivanje

Pored prikaza novog Zakona o zaštiti poslovne tajne donetog 21. maja 2021. godine na treningu će biti predstavljeno i međunarodno i evropsko zakonodavstvo kroz studiju i rezultate istraživanja urađenih u EU sa aspekta privrednih subjekta, kao i primeri povrede poslovne tajne iz prakse. Takođe, učesnicima će biti predstavljeni i bitni elementi NDA ugovora. Studijom su analizirane odrednice i uticaji zaštite inovacija kroz patente i poslovne tajne.

Za privredne subjekte je veoma važno da:

 • sagledaju vrednost firme sa aspekta poslovne tajne,
 • poslovnu tajnu stave u kontekst intelektualne svojine, monopola i konkurentnosti.

S druge strane, zaposleni u toj firmi će shvatiti ozbiljnost eventualne povrede poslovne tajne. Konkretnije: poslodavac će vrlo jasno i precizno moći da stavi do znanja svom zaposlenom šta predstavlja poslovnu tajnu, koje mere očuvanja tajnosti treba da preduzme i koje su posledice neovlašćenog postupanja u vezi sa poverljivom informacijom, a zaposleni će više voditi računa da do povrede ne dođe.

Sa aspekta HR službe ova tema može biti interesantna zbog njenog psihološkog uticaja na zaposlene. Praksa pokazuje da je zaključivanje ugovora o poverljivosti, redovni godišnji treninzi iz ove oblasti, posebno obeležavanje određenih akata i sl. dovoljno za čuvanje tajnosti od strane zaposlenih. Tema je važna ovlašćenim licima ili generalnom direktoru zato što samo oni tj. najuži krug zaposlenih treba da poseduje sve poslovne tajne firme. Neretko, zaposleni u marketing odeljenju ne treba da znaju poverljive informacije odeljenja za istraživanje i razvoj. Ovo iz razloga što se u praksi dešavalo da marketing menadžer ili PR nesmotreno saopšti javnosti informacije odeljenja za razvoj koje nipošto nisu smele biti otkrivene (npr. prijava za priznanje patenta nije podneta, pregovori sa investitorom su u toku i slično).

Cilj seminara- treninga:

Podizanje svesti o značaju zaštite poslovne tajne i predstavljanje najnovijih zakonskih propisa.

Ciljna grupa:

Menadžeri, ovlašćena lica u privrednom subjektu, zaposleni u pravnoj i HR službi. Ova tema može biti posebno važna uslužno orijentisanim privrednim subjektima, budući da neretko poslovna tajna kod ovih subjekata predstavlja jedini nematerijalni resurs.

Teme:

 • Pojam poslovne tajna
 • Da li je svaka poslovna informacija poslovna tajna?
 • Bitni elementi poslovne tajne
 • Značaj zaštite
 • Međunarodno i evropsko zakonodavstvo
 • Srbija: Zakon o zaštiti poslovne tajne- najnovije izmene iz 2021. godine
 • Zakon o privrednim društvima
 • Zakon o bankama
 • Zakon o trgovini
 • Krivični zakonik
 • Zakon o patentima
 • Praksa stranih i domaćih privrednih subjekta
 • Poslovna tajna u svetu intelektualne svojine i odnos sa drugim pravima IS (posebno patenti)
 • Zaštita poslovne tajne – način sticanja monopola na elementima poslovanja koji drugačije ne mogu da se štite (izuzeća od patentabilnosti, biznis metodi…)
 • Ugovorno regulisanje (NDA)
 • Bitni elementi ugovora
 • NDA kao deo nekog drugog ugovora (o radu, o poslovnoj saradnji; o istraživanju; o stručnom usavršavanju)
 • Prenos i licenciranje poslovne tajne?
 • Case study

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • prepozna i primeni efikasan način zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa;
 • prepozna potencijalni predmet zaštite poslovnom tajnom ili drugim pravom intelektualne svojine;
 • razume povredu poslovne tajne i odgovornost za povredu;
 • razume zašto je neophodno zaključenje NDA;
 • razume ekonomske prednosti zaštite nematerijalne imovine za rad privrednog društva.
Aleksandra Mihailović

pomoćnik direktora u Zavodu za intelektualnu svojinu, član Stručnog saveta za zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Preko 10 godina se bavi pravima intelektualne svojine. Usavršavala se u brojnim međunarodnim institucijama, kao što su: Svetska trgovinska organizacija (WTO), Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), Evropska patentna organizacija (EPO), Svetska zdravstvena organizacija (WHO), ASSER Institute- Profesionalni međuuniverzitetski centar znanja i istraživanja u Hagu, Holandija.

Komentari učesnika

Pročitajte ovde komentare učesnika treninga na temu zaštite poslovne tajne.

Trening

     
  22.500,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking