Poreska osnovica za promet dobara i usluga i izmena poreske osnovice sa aspekta zakona o porezu na dodatu vrednost

Tip: Trening Šifra treninga: 804 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Kod prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV poseban značaj ima pravilno utvrđivanje poreske osnovice i s tim u vezi obračunavanje PDV u odgovarajućem iznosu, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Pored toga, od izuzetne važnosti je i prepoznavanje situacija koje dovode do izmene poreske osnovice – povećanja ili smanjenja koje imaju uticaj na iznos obračunatog PDV.

Naučite kako da prepoznate ove situacije, izvršite izmenu poreske osnovice i obračunate PDV u ispravnom iznosu.

Cilj seminara:

Pravilno razumevanje odredaba Zakona o porezu na dodatu vrednost kojima se uređuje poreska osnovica i vrši izmena poreske osnovice.

Ciljna grupa:

Sva lica koja obavljaju poslove za koje je potrebno poznavanje Zakona o porezu na dodatu vrednost

Teme:

 • Poreska osnovica za promet uz naknadu
 • Iznosi koji se uračunavaju u poresku osnovicu
 • Iznosi koji se ne uračunavaju u poresku osnovicu
 • Poreska osnovica kod prometa bez naknade
 • Poreska osnovica kod uloga u privredno društvo
 • Poreska osnovica ako se naknada ne ostvaruje u novcu
 • Povećanje poreske osnovice i PDV
 • Smanjenje poreske osnovice i PDV

 

Prijavite se za ovaj i treninge:

po ceni od 37.400,00 + PDV (20%).

Irina Stevanović Gavrović

Rukovodilac Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

Trening

     
  11.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking