Pripremna obuka za STICANJE/REFRESH licence za Savetnika za hemikalije (XXXVII generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 455 Trajanje: 40 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

U skladu sa Pravilnikom o Savetniku za hemikalije, Savetnik za hemikalije kome je isteklo uverenje je u obavezi da polaže ispit za obnovu licence!

MNG Centar organizuje pripremnu obuku za Savetnike radi obnove licence. Pohađanje pripremne obuke za Savetnika za hemikalije nije uslov za izlazak na ispit. Refresh pripremna obuka ima za cilj da Vam omogući neophodan stepen sigurnosti pred polaganje ispita kao i obnovu znanja iz oblasti koje ne koristite svakodnevno u svom radu.

Za vas koji smatrate da ste spremni da polažete ispit za savetnika za hemikalije bez prethodne pripreme, cena izlaska na ispit je 7.000 dinara.

Za polaznike koji prvi po put izlaze na ispit i žele da steknu licencu za Savetnika za hemikalije pohađanje obuke je obavezan uslov za izlazak na ispit.

Zakon o hemikalijama propisuje u članu 97, tačka 14, kaznenu odredbu koja se odnosi na nepoštovanje Zakona, u smislu neobezbeđivanja savetnika za hemikalije. Ukoliko pravno lice učini privredni prestup i ne obezbedi savetnika za hemikalije koji ima propisanu stručnu spremu i dokaz o položenom ispitu, predviđena je novčana kazna od 1.500.000 do 3.000.000 dinara.

Obuku izvodi Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Program obuke za savetnika za hemikalije sadrži ukupno 40 časova  podeljenih u dve tematske oblasti - upravljanje hemikalijama i upravljanje biocidnim proizvodima, koje su podeljene na  tematske jedinice sa predviđenim brojem časova za svaku tematsku jedinicu.

Nakon završene obuke za savetnika polaže se stručni ispit koji se polаže isključivo pisаno, odnosno testirаnjem, i nа njemu se proverаvа znаnje iz temаtskih oblаsti utvrđenih u Progrаmu obuke.

Ispit se održava, najranije, mesec dana nakon završetka obuke, a najkasnije, tri meseca nakon završetka iste. Tokom ispita učesnicima je dozvoljeno korišćenje materijala. 

Okvirni opis dužnosti savetnika za hemikalije:

Između ostalih, sаvetnik zа hemikаlije koordinirа i učestvuje u sledećim poslovima:

 • pri izrаdi dokumentаcije zа upis hemikаlijа u Registаr hemikаlijа (Dosije o hemikаliji);
 • u primeni odredbi koje se odnose nа klаsifikаciju, pаkovаnje, obeležаvаnje i oglаšаvаnje hemikаlijа;
 • u izrаdi bezbednosnog listа zа hemikаliju kojа se stаvljа u promet;
 • sprovodi procedure potrebne u vezi sa uvozom i izvozom određenih opаsnih hemikаlijа;
 • informiše i sаrаđuje nа primeni zаbrаnа i ogrаničenjа proizvodnje, stаvljаnjа u promet i korišćenjа određenih opаsnih hemikаlijа, kаo i ostаlih odredbi definisаnih Zаkonom o hemikаlijаmа,
 • pri dostаvljаnju osnovnih podаtаkа zа upis biocidnog proizvodа u Privremenu listu;
 • u pripremi tehničkog dosijeа zа biocidni proizvod;
 • u primeni odredbi koje se odnose nа klаsifikаciju, obeležаvаnje i oglаšаvаnje biocidnih proizvodа;
 • pri sprovođenju obаvezа bezbednog rukovаnjа, odnosno sklаdištenjа biocidnog proizvodа, kаo i obаveze vođenjа evidencije;
 • u sprovođenju ostаlih odredbi Zаkonа o biocidnim proizvodimа

Ciljna grupa:

Snabdevači hemikalija – pravna lica ili preduzetnici koji su proizvođači, uvoznici ili distributeri, a koji stavljaju u promet hemikalije, pravno lice koje proizvodi smešu i pravno lice koje koristi supstance koje izazivaju zabrinuto

Ko može biti sаvetnik zа hemikаlije?

U sklаdu sа Prаvilnikom o sаvetniku zа hemikаlije i uslovimа koje morа dа ispuni prаvno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znаnjа sаvetnikа zа hemikаlije ("Sl. glаsnik RS", br. 13/11 i 28/11) sаvetnik zа hemikаlije može biti lice koje imа:

 • stečeno visoko obrаzovаnje nа akademskim studijama, na kojima je u okviru studijskog programa ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje,
 • zаvršenu obuku zа sаvetnikа i položen ispit zа sаvetnikа.

Tematske oblasti:

 • Upravljanje hemikalijama
 • Upravljanje biocidnim proizvodima

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Položi stručni ispit za sаvetnika zа hemikаlije.
 • Dobije uverenje o pohađanju pripremne obuke koja je uslov za pristupanje ispitu za savetnika za hemikalije. 

Predavači:

dr sc. Biljana Antonijević, redovni profesor na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

dr sc. Zorica Bulat, vanredni profesor na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

dr sc. Danijela Đukić Ćosić, vanrednii profesor na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

dr sc. Miloš Milčić, vanredni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

dr sc. Marijana Ćurčić, docent na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

Obuku je moguće pohađati face-to-face u našem trening centru ili online putem platforme Zoom ili MS Teams.

 

I Upravljanje hemikalijama (30 časova)

 • Integrisano upravljanje hemikalijama u svim fazama životnog ciklusa
 • Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 18. decembra 2006. godine koja se odnosi na registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničenja hemikalija (REACH) kojom se uspostavljaEvropska agencija za hemikalije (ECHA)
 • Opšte napomene o Zakonu o hemikalijama („Službeni glasnik RS, br. 36/09 i 88/10), Agencija za  hemikalije i uloga savetnika za hemikalije
 • Integralni registar hemikalija – Dosije o hemikaliji i supstance koje izazivaju zabrinutost
 • Propisi kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija
 • Klasifikacija hemikalija na osnovu fizičkih i hemijskih svojstava
 • Klasifikacija hemikalija na osnovu svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi
 • Klasifikacija hemikalija na osnovu svojstava koja utiču na životnu sredinu
 • Bezbednosni list
 • Detergenti
 • Naročito opasne hemikalije
 • Ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
 • Uvoz i izvoz hemikalija
 • Međunarodne konvencije-upravljanje hemikalijama

 II Upravljanje biocidnim proizvodima (10 časova):

 • Opšte napomene o Zakonu o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
 • Vrste biocidnih proizvoda i razgraničavanje biocidnih proizvoda od njima sličnih proizvoda
 • Aktivne supstance u biocidnim proizvodima
 • Postupci za stavljanje biocidnih proizvoda u promet
 • Obaveze lica koje stavlja biocidni proizvod u promet i specifični zahtevi za pakovanje, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda
 • Osnovne informacije o biocidnom proizvodu
 • Tehnički dosije
 • Bezbedno korišćenje biocidnih proizvoda – profesionalni korisnici
Audio komentar učesnika obuke

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih pripremnih obuka za polaganje stručnog ispita za savetnika za hemikalije.

Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika sa prethodno održanih obuka.

Trening

04.03.2024.-08.03.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 40 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 58.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
10.06.2024.-14.06.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 40 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 58.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
14.10.2024.-18.10.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 40 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 58.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Korisno i sveobuhvatno. Nisam sigurna da bih bez obuke stekla pravu sliku o potrebnom nivou znanja za kvalitetno obavljanje posla savetnika za hemikalije. Ivana Obradović , Viši Inspektor MUP
 • Seminar je bio jako dobro organi zovan (radne prostorije, zaposleni u MNG Cenru ), predavači su precizni i spremni za saradnju, maksimalno su iskoristili raspoloživo vreme. Latinka Despotović, Ekspert Koordinator Sektor razvoja
 • Organizacija obuke je odlična. Treneri su izuzetno korektni i strpljivi da odgovore na sva naša pitanja. Zahvaljujem se na ljubaznosti osoblja koje radi u MNG Centru. Nataša Bogojević , Tehnolog PPT ARMATURE ALEKSANDROVAC
 • Obuka je odlično organizovana, predavači stručni, profesionalni. Zaposleni iz MNG Centra veoma ljubazni i pristupačni. Sunčica Marković, Stručni saradnik u proizvodnji Fresenius Medical Care
 • Obuka je bila korisna, moglo se čuti dosta zanimljivih informacija a i puno naučiti. Gradivo je obimno ali su se predavači potrudili i učinili ga prihvatljivim. Marijana Stojković, Direktor komercijale i marketinga Galenika doo

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking