Organizaciona kultura preduzeća

Tip: Trening Šifra treninga: 679 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 10 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Organizaciona kultura predstavlja set vrednosti, normi i stavova koje dele zaposleni i menadžeri preduzeća i koji bitno opredeljuju njihovu svest i način razumevanja realnosti kako unutar preduzeća tako i oko njega. Organizaciona kultura ima veliki uticaj na poslovanje preduzeća. Taj uticaj proizilazi iz činjenice da kulturne vrednosti, norme i stavovi u velikoj meri određuju akcije, ponašanja i odluke koje zaposleni i menadžeri svakodnevno donose.

Kultura preduzeća može biti “čarobni štapić uspeha” kada je zapravo izvor ključnih kompetencija preduzeća ali i “tihi ubica” kada sprečava promene u preduzeću. Zato je jako važno da menadžeri budu svesni značaja, sadržaja kao i načina na koji se organizaciona kultura može planski i svesno oblikovati. 

Metod rada na obuci obuhvata izlaganje predavača po temama, interaktivna diskusija predavača i učesnika i analize slučajeva iz prakse.

Ciljna grupa:

Top menadžment, srednji menadžment i niži menadžment  kao i stručnjaci iz sektora ljudskih resursa koji imaju ulogu u oblikovanju organizacione kulture.

Cilj treninga:

upoznati učesnike sa pojmom, značajem i sadržajem organizacione kulture, vrstama organizacione kulture kao i načinom na koji se ona može kreirati i menjati.

Teme:

Pojam i značaj organizacione kulture

 • Definisanje organizacione kulture
 • Uloga i značaj kulture u poslovanju preduzeća
 • Diskusija: šta je to kultura preduzeća i da li svako preduzeće ima kulturu?
 • Analiza slučaja iz prakse

Kognitivni sadržaj organizacione kulture

 • Pretpostavke
 • Vrednosti
 • Norme
 • Stavovi
 • Diskusija: koje su norme i stavovi dominantni u preduzeću?
 • Analiza slučaja iz prakse

Simbolički sadržaj organizacione kulture

 • Jezički simboli: mitovi, priče, žargon
 • Bihevioralni simboli: rituali i prakse
 • Materijalni simboli: objekti, enterijer, eksterijer
 • Diskusija: koji su simboli kulture preduzeća?
 • Analiza slučaja iz prakse

Tipovi organizacione kulture

 • Kultura moći
 • Kultura uloga
 • Kultura zadatka
 • Kultura podrške
 • Diskusija: koji je tip kulture preduzeća?
 • Simulacija: test za dijagnozu tipa organizacione kulture

Uticaj organizacione kulture na poslovanje preduzeća

 • Organizaciona kultura i struktura
 • Organizaciona kultura i strategija
 • Organizaciona kultura i liderstvo
 • Organizaciona kultura i nagrađivanje zaposlenih
 • Diskusija: kako kultura utiče na strukturu preduzeća?
 • Analiza slučaja iz prakse

Promene organizacione kulture

 • Strategije promene organizacione kulture
 • Metodi i tehnike promene organizacione kulture
 • Proces promene organizacione kulture
 • Nosioci promene organizacione kulture
 • Diskusija: ko treba da menja kulturu?
 • Analiza slučaja iz prakse

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume prirodu i značaj organizacione kulture i njen uticaj na poslovanje preduzeća,
 • Poznaje sadržaj organizacione kulture: kognitivni i i smbolički,
 • Razume načine na koji organizaciona kultura utiče na komponente organizacije i poslovanja preudzeća: strukturu, liderstvo, strategiju, motivaciju itd.
 • Prepozna različite tipove organizacione kulture i njihove prednosti i nedostatke kao i uslove u kojima treba da se primene,
 • Poznaje strategije, metode i tehnike kao i učesnike i proces promene organizacione kulture.

Trening

     
  19.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking