Procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, sa posebnim osvrtom na ergonomiju

Tip: Trening Šifra treninga: 418 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Da bi se ostvarila, odnosno sprovodila i unapređivala bezbednost i zdravlje na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja:

 • povreda na radu,
 • profesionalnih bolesti i
 • bolesti u vezi sa radom,
 • kao i smanjenja ili gubitka radne sposobnosti zaposlenih (invalidnosti),

potrebno je stalno usavršavati znanja svih činilaca u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu, a posebno neposrednih učesnika.

Imajući u vidu da inspektori rada, svojim rešenjima, nalažu potpune ili delimične izmene i dopune akta o proceni rizika, u cilju otklanjanja nedostataka i nepravilnosti, koje se odnose na sadržaj i kvalitet dokumentacije i sprovođenje propisanog postupka procene rizika, postoji potreba da poslodavci i lica zadužena za bezbednost i zdravlje na radu prodju obuku, tokom koje bi bili osposobljeni da sami izvrše procenu rizika za radna mesta u radnoj okolini.

Ciljna grupa:

Predstavnici poslodavaca i zaposlenih, kao i lica zadužena za bezbednost i zdravlje na radu.

Cilj treninga:

Detaljnije upoznavanje predstavnika poslodavaca i zaposlenih sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima, propisanim odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o ravnopravnosti polova, Zakona o radu, podzakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i to kroz praktične radionice na temu procene rizika i razmatranja ključnih problema u primeni navedenih propisa i načina za njihovo prevazilaženje. Poseban osvrt na značaj primene ergonomskih principa na radnom mestu, a radi sprečavanja mišićno-skeletnih poremećaja.

Obuka je, pre svega, neophodna da bi se doprinelo poboljšanju uslova rada na radnom mestu.

Teme:

 • Praktična primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta, Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad i drugih novih podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i dr.
 • Praktična radionica na temu izrade i izmene akta o proceni rizika za pojedina radna mesta, u okviru kojih su poslovi administrativnih radnika i visokorizični poslovi
 • Ergonomija na radnom mestu
 • Alati za identifikovanje ergonomskih nedostataka
 • Mišićno-skeletni poremećaji
 • Faktori rizika, koji mogu doprineti razvoju mišićno-skeletnih poremećaja – bol, poslovi, radni prostor, radna stolica, alat, organizacioni faktori

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • ispravno postupi u rešavanju problema na temu bezbednosti i zdravlja na radu sa kojima se susreće u svakodnevnom radu;
 • uradi ili učestvuje u kvalitetnoj proceni rizika, izmeni i dopuni akta o proceni rizika za konkretna radna mesta;
 • preduzme praktične i konkretne mere za ostvarivanje prava iz bezbednosti i zdravlja na radu;
 • konkretizuje aktivnosti vezane za poboljšanje uslova rada, sa posebnim fokusom na ergonomiju;
 • prepozna u kojim slučajevima treba da se obrati inspekciji rada i kako mu ona može pomoći u ostvarivanju prava iz oblasti rada i rešavanja problematike iz oblasti rada.
Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara na temu procene rizika na radnom mestu sa osvrtom na ergonomiju.

Trening

21.07.2022. 15:30 - 19:00 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 14.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Predavač se veoma potrudio da nam objasni sve do najstinijeg detalje. Ovo je veoma ozbiljna tema i zadovoljna sam što joj se na taj način i pristupa. Sve pohvale. Ruža Pavlović, Lice za bezbednost i zdravlje na radu Male Pčelice, Kragujevac
 • Trening je ispunio sva moja očekivanja. Sve je veoma profesionalno, od predavača do same organizacije. Posebno mi je drago što smo dobili materijal koje će mi veoma pomodi u daljem radu. Ilija Petković, Lice za bezbednost izdravlje na radu AMS Osiguranje
 • Bilo je zaista zanimljivo i korisno jer podseda i obnavlja zaboravljeno znanje. Predavač nam je dao odlične smernice za dalji rad. Saša Ivković, Lice za bezbednost i zdravlje na radu Kavim - jedinstvo Vranje
 • Želala bih da pohavlim organizaciju i izbor predavača. Smatram da sam dosta toga naučila i verujem da ću stečene veštine primeniti i na radu i praksi. Tatjana Jocović, HR lice za BZR Dunav osiguranje a.d.
 • Zahvaljujem se na ovom seminaru. Drago mi je što sam na vreme video gde grešim i na koji način da ispravim to u radu. Bilo je i više nego korisno i poučno. Srđan Lončar, Lice za bezbednost I zdravlje na radu Dunav penzioni fond

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking