Budžetiranje (računovodstveno planiranje)

Tip: Trening Šifra treninga: 14 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

*Rad na računaru *Praktični Excel alati za primenu na radnom mestu *Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

Budžetiranje ima krucijalnu ulogu u biznisu. Bez budžeta (plana) teško je očekivati da menadžeri i njihovi zaposleni ostvaruju ciljeve rasta biznisa i upravljanja troškovima. U razvijenim tržišnim privredama finansijski menadžeri troše 20%-30% svog vremena na poslove vezane za budžetiranje.

U našim uslovima proces budžetiranja je u priličnoj meri izopšten iz poslovne prakse. Što je svakako pogrešno. Preduzeća treba da razvijaju veštine zaposlenih na ovom polju jer će im to pomoći ne samo da otkriju razvojne šanse i vrše kontrolu svog poslovanja, i razviju adekvatan sistem nagrađivanja zaposlenih, već i da izbegnu nepotrebne troškove plaćanja spoljnih konsultanata prilikom izrade biznis planova, itd. Na seminaru će biti prikazane studije slučajeva sa praktičnim primerima u realnom okviru finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji.

Ciljna grupa:

 • Finansijski menadžeri
 • Kontrolori (upravljačke računovođe)
 • Računovođe
 • Menadžeri na nižim, srednjim i višim nivoima
 • Svi ostali zainteresovani

Cilj seminara:

Razvoj znanja i veština vezanih za budžetiranje i njihova primena u različitim realnim situacijama.

Teme:

 • Zašto budžetiranje?
 • Strategijsko i operativno budžetiranje
 • Informacione osnove za budžetiranje
 • Analiza finansijskih izveštaja u procesu budžetiranja
 • Master (glavni budžet)
 • Pripremanje parcijalnih budžeta (planova): budžet prodaje, budžet proizvodnje, budžet troškova proizvodnje, budžet troškova rada,...
 • Pripremanje budžeta tokova gotovine sa planom finansiranja
 • Priprema projektovanih: bilansa uspeha, bilansa stanja, izveštaja o tokovima obrtnog kapitala, i izveštaja o promenama na kapitalu
 • Fleksibilno budžetiranje
 • Kontrola zasnovana na budžetima

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Razume koncept budžetiranja i njegove prednost
 • Pripremi operativni budžet i njegove pomoćne delove
 • Projektuje finansijske izveštaje za više godina (u periodu otplate kredita i realizacije projekta, itd)
 • Razume koncept fleksibilnog budžetiranja
 • Vrši kontrolu poslovanja na osnovu budžeta
Audio komentari učesnika

Ovde možete poslušati utiske polaznika koji su u ranijim terminima prisustvovali ovom seminaru.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika seminara na temu budžetiranja.

Trening

26.08.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
06.12.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Sva moja očekivanja su ispunjena. Sve pohvale za organizaciju i predavača. Dragiša Spasojević Šef računovodstva, Bahus d.o.o.
 • Sasvim zadovoljavajući nivo informacija dobijen ovim seminarom. Veoma zanimljiva tema, a svakako i veoma korisna. Siniša Serdarević Administrativni radnik, Valy doo
 • Seminar je bio koristan, dobro organizovan, sa zanimljivim predavanjemi dobrim primerima. Tamaš Kado Referent za plan i analizu, Keramika Kanjiž a d.o.o.
 • Vrlo jasno odgovoreno na temu. Organizacija na visokom nivou. Marija Ilić Kontrola troškova, Valy doo
 • Jasno i koncizno predstavljanje finansijskih pokazatelja. Milica Colnarić Ljudski resursi, Atlantic grupa

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking