Finansijsko izveštavanje prema MRS 1, MRS 2, MRS 7, MRS 37, MRS 10, MRS 8 – Modul 1 (sa osvrtom na nove obrasce finansijskih izveštaja)

Tip: Trening Šifra treninga: 18 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) su osnova na kojoj se zasniva računovodstvo privrednih entiteta. Međutim, bez dodatnih pojašnjenja i instrukcija zasnovanih na aktuelnoj praksi iz realnog privrednog života, njihova direktna primena je otežana.

Kreatori računovodstvenih standarda kontinuirano vrše promene s namerom da njihova primena što tačnije obuhvati ekonomsku realnost preduzeća.

Naučite kako da:

 • primenjujete nove zahteve finansijskog izveštavanja,
 • formulišete određene računovodstvene politike. 

Budite u toku sa svim promenama koje se dešavaju u ovoj sferi. Iz tih razloga će na treningu biti predstavljene sve izmene i dopune od našeg poslednjeg prevoda MRS/MSFI.

Ne menjaju se samo standardi menjaju se i propisi u našoj zemlji. Od ove godine imamo nove rokove za dostavljanje finansijskih izveštaja i nove obrasce.

Učesnici će naučiti glavne principe MSFI i kako da ih primene. Principi svakog standarda će biti predstavljeni na brojnim primerima iz prakse. Uz to na različitim kratkim studijama slučaja imaće priliku da na interaktivan način rešavaju praktične probleme.

U okviru ovog treninga poseban akcenat će biti stavljen na:

 • MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja (Novi obrasci Bilansa stanja, Bilansa uspeha, Izveštaja o ostalom rezultatu i Izveštaja o promenama na kapitalu)
 • MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine (Novi obrazac Izveštaja o tokovima gotovine)

Izveštaj o tokovima gotovine je komplikovan za sastavljanje i učesnici će dobiti određene smernice kako bi ga što lakše sastavili.

Ciljna grupa:

Samostalne (ovlašćene) računovođe, računovođe u privredi i finansijskim organizacijama, svi ostali odgovorni za sastavljanje finansijskih izveštaja.

Cilj treninga:

 • Razumevanje i primena MRS/MSFI u vašem preduzeću kao i preduzeću kojem pružate računovodstvene usluge
 • Informisanje učesnika o budućim izmenama i dopunama u ovoj sferi

Teme:

 • Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja
 • MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja
 • MRS 2 Zalihe
 • MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine
 • MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
 • MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda
 • MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške

Po završetku treninga, polaznik je osposobljen da:

 • primeni zahteve sadržane u MRS i MSFI u praksi, uključujući priznavanje, merenje i obelodanjivanje o transakcijama i njihovo bilansiranje;
 • formuliše određene računovodstvene politike;
 • kreira napomene za pozicije na čije bilansiranje se odnose pojedini standardi;
 • sastavi Izveštaj o ostalom rezultatu i Izveštaj o tokovima gotovine;
 • bude u toku sa svim promenama u finansijskom izveštavanju.

Primeri:  

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Komentari polaznika

 

Pročitajte komentare polaznika koji su prisustvovali ovom seminaru.

MRS 8: Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške - promene u računovodstvenim procenama

Kroz konkretan primer predstavljamo Vam promene u računovodstvenim procenama.

MRS 37: Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina – Kako se odmeravaju i računovodstveno obuhvataju rezervisanja?

Pročitajte više o metodama za odmeravanje rezervisanja i njihovom računovodstvenom obuhvatanju.

MRS 37: Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina - Kada se priznaju rezervisanja?

Koja su 3 kriterijuma za priznavanje rezervisanja? Pročitajte više o tome u sledećem članku.

MRS 1: Prezentacija finansijskih izveštaja – Kako da prikažemo kredit kada su konventi prekršeni?

Pogledajte na primerima kako se može prikazati kredit kada su konventi prekršeni.

MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja – Razlikovanje obrtnih (kratkoročnih) i stalnih (dugoročnih) stavki

Standard MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja određuje kada se izvesna imovina ili obaveze prikazuju kao obrtna imovina ili kratkoročne obaveze. Pročitajte više o tome i pogledajte primer prikazivanja kredita.

MRS 1: Prezentacija finansijskih izveštaja – Kako da odredite prag za kapitalizaciju vaše imovine?

U sledećem članku ćete pročitati više o proceni materijalnosti i reviziji vašeg CAPEX praga.

Trening

09.10.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Trening je bio krajnje profesionalan i od strane predavača i od strane organizatora. Seminar koristan, jasno obrazloženi za svahu pohvalu i preporuku. Gordana Vasić, Šef računovodstva MMS communications doo
 • Zanimljiv izbor tema. Obuhvaćeno je dosta oblasti i brzo i kroz praktične primere objašnjeno. Interakcija sa predavačem je vrlo dobra. Slađana Atanasovski , Šef računovodstva Amicus Srb
 • Seminar je veoma koristan, odlično pripremljen i organizovan. Nenad Lukić KPMG AAS doo

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking