Karakteristike otpada u medicinskim i farmaceutskim ustanovama

Tip: Trening Šifra treninga: 341 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

U medicinskim i farmaceutskim ustanovama otpad, shodno svojstvima i karakteristikama, pretežno se selektuje u grupu opasnog otpada, prvenstveno pripada grupi potencijalnog ili infektivnog otpada. Imajući u vidu rizičnost pogrešne procedure klasifikacije i generisanja ovog otpada, upravljanje medicinskim i farmaceutskim otpadom se može svrstati u delatnost od opšteg interesa.

Kompleksno zakonodavstvo reguliše ovu oblast, kome između ostalih posebno pripada:

 • Zakon o upravljanju otpadom,
 • Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada,
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom,
 • Pravilnik o načinu skladištenja, obeležavanja i pakovanja opasnog otpada kao i drugi propisi.

Zakon o otpadu jasno definiše između ostalog:

 • vrste i klasifikaciju otpada;
 • planiranje upravljanja otpadom;
 • subjekte upravljanja otpadom;
 • odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom.

Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom, se bliže propisuje način i postupak upravljanja opasnim otpadom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita kao i način upravljanja farmaceutskim otpadom.

S’obzirom na specifičnost karakteristika medicinskog i farmaceutskog otpada, nameće se potreba za širokim informisanjem i upoznavanjem osoblja koje se susreće sa ovom vrstom otpada u cilju bezbednog postupanja, tretmana i odlaganja.

Ciljna grupa:

 • Ustanove primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite,
 • Ustanove veterinarskog i farmaceutskog sektora

Cilj seminara:

Upoznati učesnike sa opštim pojmovima iz zahtevima za upravljanje mediciniskim i farmaceutskim otpadom, bezbednim postupanjem.

Teme:

 • Pregled pravnih i institucionalnih okvira upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom,
 • Terminologija iz upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom u Republici Srbiji; klasifikacija, kategorizacija opasan i neopasan medicinski otpad,
 • Planiranje u upravljanju medicinskim otpadom
 • Opcije upravljanja otpadom; sakupljanje, razvrstavanje; pakovanje, skladištenje, tretman; transport
 • Dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman medicinskog otpada;
 • Obaveza izveštavanja o medicinskom i farmaceutskom otpadu.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Poznaje zakonsku obavezu generatora medicinskog i farmaceutskog otpada;
 • Upozna opšte zahteve upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom;
 • Poznaje metode klasifikacije i karakterizacije medicinskog i farmaceutskog otpada koga generiše;
 • Poznaje uslove za razvrstavanje otpada koga generiše;
 • Poznaje dozvole koje mora da pribavi u cilju bezbednog obavljanja delatnosti;
 • Poznaje obaveze izveštavanja prema ovlašćenim organima.
Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika sa prethodno održanih seminara na temu upravljanja otpadom u medicinskim i farmaceutskim ustanovama.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Potvrdila sam znanja iz ove oblasti i saznala dosta novih informacija koje će mi pomoći u daljem radu. Predavači su bili otvoreni za komunikaciju i odgovarali su na sva naša pitanja. Tatjana Milovanović, rukovodilac službe za skladištenje i distribuciju PharmaSwiss doo
 • Seminar je bio od izuzetnog značaja u vezi sa pojašnjavanjem zakonskih regulativa iz oblasti upravljanja otpadom. Predavači su veliki stručnjaci i poznavaoci svog posla. Sve pohvale za odabir predavača. Marina Zečević, tehničar medicinskog otpada Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju
 • Veoma zanimljiv i interaktivan seminar. Želela bih da istaknem prednosti komunikacije sa predavačem i drugim polaznicima koje su ovde bili pristuni. Vera Stojanović, rukovodilac spoljne trgovine InphormCo. doo

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking