Porez na dobit – tekući i odloženi porezi

Tip: Trening Šifra treninga: 67 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Od 2004. god. od kada su u našoj zemlji u primeni Međunarodni računovodstveni standardi / Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja pored tekućeg poreza koji se utvrđuje na bazi poreske prijave i poreskog bilansa potrebno je obračunati i u bilansima iskazati i odloženi porez.

Odloženi porezi se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Da bi pravno lice – obveznik revizije sastavio finansijske izveštaje u skladu sa MRS / MSFI i dobio „čisto” revizorsko mišljenje (pozitivan izveštaj) potrebno je da obračuna i prikaže odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odložene poreske rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.

Pokazaćemo na brojnim primerima iz prakse kao i na različitim kratkim studijama slučajeva učesnici će imati priliku da na interaktivan način nauče i/ili unaprede stručna znanja u vezi ovog standarda. Shvatćete da je obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza, na koje insistiraju revizorske firme, jednostavan i lak posao.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, šefovi računovodstva, lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i svi ostali zaposleni u finansijskoj funkciji privrednog društva.

Cilj treninga:

Razumevanje i praktična primena MRS 12 prilikom pripreme finansijskih izveštaja i budućih planova i projekcija.

Teme:

 • Razlika između tekućih i odloženih poreza;
 • Šta su privremene razlike i koja je njihova uloga?;
 • Najčešći osnovi u praksi za obračun odloženih poreza;
 • Da li se odloženi porezi prikazuju u poreskoj prijavi?;
 • Kada se priznaju odložena poreska sredstva, a kada odložene poreske obaveze?;
 • Kada je dozvoljeno netiranje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza?;
 • Implikacije odloženih poreza na buduće transakcije i stavke koje će biti iskazane u finansijskim izveštajima;
 • Analiza specifičnih pitanja odloženih poreza i identifikovanje eventualnih rešenja.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Primeni zahteve i principe MRS 12 prilikom pripreme finansijskih izveštaja i budućih planova i projekcija;
 • Identifikuje stalne i privremene razlike;
 • Prepozna sve osnove za obračun odloženih poreza u svojim tekućim finansijskim transakcijama;
 • Identifikuje implikacije odloženih poreza na buduće transakcije i stavke koje će biti iskazane u finansijskim izveštajima.

Trening

12.10.2022. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking