e- Arhiv i e-Pisarnica

Tip: Trening Šifra treninga: 998 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

U novom Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl.glasnik RS“ 6/2020) taksativno su nabrojne obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala, kao i normativna akta koja je potrebno usvojiti i dostaviti nadležnom arhivu.

Podzakonski akti doneti na osnovu Zakona su:

 • Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja kojom je izvršena klasifikacija dokumentarnog materijala koji nastaje u radu državnih organa i nosilaca javnih ovlašćenja i određeni minimalni rokovi čuvanja, i
 • Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku koja počinje da se primenjuje 1. januara 2024. godine, a definiše uslove čuvanja arhivske građe u elektronskom obliku, uz shodnu primenu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Uredba o kancelarijskom poslovanju („Sl.glasnik RS“ 21/2020, 32/2021, 14/2023) uvela je obavezu elektronskog kancelarijskog poslovanja preko jedinstvenog softverskog rešenja e-Pisarnica i arhiviranja arhivske građe preko softverskog rešenja e-Arhiv.

Cilj treninga:

Obuka zaposlenih za primenu novih propisa.

Ciljna grupa:

zaposleni na radnim mestima u pisarnicama i arhivi, svi zaposleni koji se bave administrativno-tehničkom obradom predmeta, rukovodioci i menadžeri.

Teme:

 • Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Pojmovi kancelarijskog poslovanja
 • Način evidentiranja u osnovnim evidencijama
 • Elektronski dokument - original i kopija
 • Donošenje opštih akata – pravilnika i procedura
 • Priprema za dugotrajno elektronsko čuvanje
 • Formati za dugotrajno čuvanje
 • Primena Uredbe o kancelarijskom poslovanju – e-Pisarnica, e-Arhiv
 • Obaveze javnog i privatnog sektora
 • Tehničko i tehnološki zahtevi i procedure za zaštitu i čuvanje arhivske građe i dokumentarnog materijala

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Primeni zakonske obaveze upravljanja elektronskim dokumentima;
 • Primeni zakonske obaveze u postupku elektronskog arhiviranja;
 • Pristupi izradi internih procedura;
 • Pristupi izradi procedura za pripremu za dugotrajno čuvanje elektronskih dokumenata;
 • Ispuni obaveze u vezi sa e-Pisarnicom i e-Arhivom po Uredbi o kancelarijskom poslovanju.
Milena Popović Subić

Arhivski savetnik na poslovima matične delatnosti i rukovodilac Grupe za matične poslove Arhiva.

Trening

20.12.2023. 11:00 - 14:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 19.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking