Budžetsko računovodstvo lokalnih trezora - planiranje, izvršenje, kontrola i analiza performansi budžeta

Tip: Trening Šifra treninga: 52 Trajanje: 6 h Zahtev za in-house Cena i lokacija

Dosadašnja iskustva ukazuju na nedovoljno razvijenu prasku primene konkretnih metoda u procesu planiranja i kontrole izvršenja budžeta na lokalnom nivou. Takođe, istraživanja ukazuju i na nedostatak konzistentnih i blagovremenih informacija neophodnih za planiranje budžeta na realnim osnovama, što dovodi do čestih usaglašavanja u toku budžetske godine:

 • rebalans budžeta,
 • promena aproprijacija,
 • neplanirano korišćenje tekuće budžetske rezerve i dr.

Osnovni doprinosi seminara su rešavanje problema vezanih za efektivno planiranje budžeta korišćenjem dostupnih podataka iz internog i eksternog okruženja

 • izveštaji glavne knjige trezora,
 • evidencije lokalnih trezora,
 • javne baze podataka i dr.

unapređenje interne i eksterne komunikacije lokalnih trezora, primena statističkih metoda (Six Sigma metod) u praktičnom radu na osnovu analize i merenja opšte primenljivih indikatora performansi procesa planiranja i izvršenja budžeta na uzorku od tri lokalna trezora za vremenski period od tri uzastopne fiskalne godine, primena PDCA metode iterativnog poboljšanja budžetskog procesa u praktičnom radu.

Predviđen je interaktivnni rad sa učesnicima seminara.

Ciljna grupa:

Zaposleni na poslovima planiranja i praćenja (kontrole) izvršenja budžeta lokalnih trezora – taktički menadžment zaposlen u odeljenju/odseku za budžet i odeljenju/odseku za trezor.

Cilj seminara:

Unapređivanje znanja i veština zaposlenih u lokalnim trezorima i osposobljavanje za efikasno i efektivno planiranje budžeta i kontrolu izvršenja budžeta na lokalnom nivou, uvođenjem novog pristupa i korišćenjem primenljivih metoda u praktičnom radu.

Teme:

 • Opšti trendovi razvoja budžetskog računovodstva i trezorsko poslovanje u svetu i reformski procesi zemalja u tranziciji
 • Budžetsko računovodstvo lokalnih trezora u našo jzemlji - SWOT analiza trenutnog stanja
 • Interoperabilnost i komunikacija sa centralnim nivoom (Republičkim trezorom) i sistemima iz internog i eksternog okruženja (Lokalna poreska administracija, Uprava za trezor, Poreska uprava, Ministarstvo finansija i dr.)
 • Ciljevi planiranja i kontrole izvršenja budžeta sa aspekta zahteva i potreba korisnika budžeta, kritičnih faktora uspeha (informacije, odluke, pretpostavke), procedura i aktivnosti realizacije ciljeva, standarda, indikatora efektivnosti ciljeva i izvora verifikacije (informaciona podrška)
 • Analiza sadržaja Izveštaja glavne knjige lokalnih trezora i mogućnosti (prednosti) korišćenja dobijenih podataka u procesu planiranja budžeta
 • Primena Pravilnika o načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave (dosadašnja iskustva, problemi, pitanja i sugestije učesnika seminara)
 • Analiza opšte primenljivih indikatora performansi planiranja i kontrole izvršenja budžeta
 • Merenje indikatora performansi primenom metode Six Sigma (indikator: Ukupno ostvareni rashodi u odnosu na prvobitno odobreni budžet i indikator: Struktura realizovanih rashoda u odnosu na prvobitno usvojen i odobren budžet)
 • Mogućnosti unapređenja procesa budžetskog računovodstva primenom metode PDCA (plandocheckact-planiranje, realizacija, kontrola, unapređenje)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • razume koncept planiranja budžeta na bazi inputa (ulazne informacije) u skladu sa ciljevima budžeta;
 • adekvatno koristi dostupne izvore podataka i primenjuje metod komparativne analize podataka iz prethodnih fiskalnih godina u cilju planiranja budžeta na realnim osnovama i na bazi rezultata (ishoda);
 • primenjuje model Six Sigma i statističke metode za merenje performansi procesa budžetskog računovodstva;
 • razume koncept kontrolinga, monitoringa i praćenja performansi budžetskog procesa lokalnih trezora u cilju efikasnog upravljanja rezultatima i obezbeđivanja konzistentnih informacija, izveštaja, tokova informacija, realizacije procesa planiranja i kontrole izvršenja budžeta i efektivno donošenje odluka na taktičkom nivou;
 • Primenjuje koncept iterativnog poboljšanja i unapređenja procesa planiranja i izvršenja budžeta (PDCA metod).

Trening

     
  12.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking