Upravljanje rizicima u nabavci

Tip: Trening Šifra treninga: 758 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Na ovom treningu ćete naučiti više o rizicima u nabavci. Radi nesmetanog funkcionisanja kompanije bitno je da vas neplanirani događaji ne iznenade i ne utiču na zaustavljanje poslovnog procesa. Tada je kasno da upravljate rizicima u nabavnom procesu. Zato je bitno imati spremne strategije i konstantno raditi na snižavanju mogućih posledica rizika.

Znanje stečeno na ovom treningu će Vam omogućiti da:

 • na vreme prepoznate potencijalne rizike,
 • njihove izvore i
 • prirodu,

kako biste blagovremeno mogli da razvijete strategiju kojom ćete uticati na njihovo sprečavanje ili smanjenje posledica njihovog pojavljivanja. Poseban naglasak na treningu daće se ulozi IT rešenja koja mogu biti od velike koristi u nepredviđenim situacijama u procesu nabavke.

Cilj treninga:

Razumevanje koncepta upravljanja rizicima u nabavci.

Ciljna grupa:

Risk menadžeri, lica odgovorna za rizike u kompanijama, lica odgovorna za rizike u nabavci, svi zaposleni u nabavnom poslovanju, svi odgovorni za trošenje novca u kompaniji, finansijeri koji imaju bliske kontakte sa nabavkom, osobe iz kontrolinga koje učestvuju sa nabavkom u procesima ocenjivanja i izveštavanja, nadređene osobe nabavnoj funkciji.

Teme:

 • Definicija rizika
 • Terminologija u upravljanju rizicima
 • Izvori rizika: inerni i eksterni
 • Izvori rizika: strateški, operativni i projektni
 • Uticaj stakeholder-a
 • Kako dobar risk menadžment vodi ka poverenju
 • Upravljanje reputacionim rizikom
 • Odabir i izrada strategije upravljanja rizicima
 • Atlas rizika
 • Identifikovanje odgovorajućih procesa koji mogu biti izvori rizika
 • Izgradnja kulture svesnosti o rizicima
 • Projekti kao izvori rizika
 • Ugovori kao izvori rizika
 • Korišćenje IT rešenja u upravljanju rizicima

Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Razumeju koncept rizika;
 • Prepoznaju izvore rizika;
 • Učestvuju u izradi strategije rizika;
 • Na drugačiji način pristupe analizi procesa;
 • Ocenjuju projekte iz drugog ugla;
 • Ukažu na potencijalne rizike;
 • Procene vrednost rizika;
 • Primene IT rešenja mogu da pomognu u ovom procesu;
 • Organizuju ovaj proces na način da im pomogne, a ne da bude opterećenje.

Trener:

Trener je stručnjak koji ima FCIPS Chartered status u Chartered Institute of Procurement and Supply UK, i SPSM3 status u Next Level Purchasing Association US. Više od dvadeset godina je u vodama nabavke i preko 15 godina je proveo na rukovodećim pozicijama. Iskustvo je sticao u farmaceutskoj industriji, i u bankarskom sektoru u internacionalnim kompanijama radeći pionirske projekte za naše okruženje.

 

Trener o treninzima iz nabavke

Trener nam je ispričao nešto više o značaju nabavne funkcije u organizaciji i rešenjima koja će polaznicima biti predstavljena na treninzima. Poslušajte u ovom videu!

Kad kažete nabavka mislite na...

Kako nabavnu funkciju treba urediti u okviru jedne organizacije? Šta je potrebno za kreiranje uspešne strategije nabavke? U sledećem članku ćemo Vam pomoći da razjasnite ova pitanja.

Trening

06.06.2022. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 19.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking