Povrede na radu i inspekcijski nadzor

Tip: Trening Šifra treninga: 434 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Cilj nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu je, pre svega, sprečavanje povreda na radu i profesionalnih oboljenja, i zasniva se na pokretanju niza aktivnosti u više oblasti delovanja:

 • uspostavljanje odgovornosti poslodavca u svim fazama rada,
 • primena preventivnih mera u svim oblicima rada i tehnološkim fazama rada,
 • procena rizika i upravljanje istim na svim mestima rada,
 • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i slično.

Postupak inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti pokreće se po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke. Inspekcijski nadzori kod poslodavca mogu biti redovni, vanredni, kontrolni i dopunski, pri čemu je nadzor povodom dešavanja smrtne, teške, kolektivne i lake povrede na radu vanredni inspekcijski nadzor.

Na seminaru ćete se upoznati sa merama koje treba preduzeti u cilju otklanjanja uzroka koji mogu dovesti do povreda na radu ili nastanka opasnosti po bezbednost i zdravlje na radu.

Predavač će Vas upoznati i sa najčešćim pitanjima i izazovima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ciljna grupa:

Predstavnici poslodavaca i zaposlenih, lica za bezbednost i zdravlje na radu.

Cilj seminara:

 • ukazivanje na uzroke povreda na radu i preventivne mere, koje je trebalo da preduzme poslodavac da ne bi došlo do povređivanja zaposlenih i radno angažovanih,
 • upoznavanje sa praktičnom primenom Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i novih podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (transponovane direktive EU).

Teme:

 • Povrede na radu u Republici Srbiji
 • Najčešća pitanja i izazovi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i novim podzakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Novi podzakonski propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (pravilnici vezani za primenu preventivnih mera, kada su u pitanju trudnice i dojilje, mladi; pružanje prve pomoći, prethodni i periodični lekarski pregledi kao i uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu pri upotrebi oštrih predmeta, utvrđivanju opasnog rada za decu, bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i sl.)
 • Praktična primena Zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonskih propisa
Audio komentar učesnika seminara

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Tema je zaista bila izvrsna. Sve pohvale za predavače koji su uspeli na adekvatan i razumljiv način da nam je približe što je to više moguće. Ivana Pejčić, lice za bezbednost i zdravlje na radu IGB Automotive
 • Seminar je bio veoma koristan, zanimljiv i ispunio je moja očekivanja. Pre svega, dobila sam odgovore na neka pitanja koja su me dovodila u nedoumicu nakon položenog ispita. Vesna Milošević , Spec. medicine rada i lice za bezbednost i zdravlje na radu Dom Zdravlja DR Ristić
 • Seminar je odličan jer je bio pored teorije potkrepljen i situacijama iz prakse, kako od strane predavača tako i od strane učesnika. Slobodanka Ristić, lice za bezbednost i zdravlje na radu Rudnik Bakra Majdanpek
 • Pohvale za predavače koji su om ogućili da seminar prođe u najboljem redu. Drago mi je što sam rešio nedoumice koje sam imao pre dolaska na seminar. Dragan Vuković, lice za bezbednost i zdravlje na radu Narodni Muzej

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking