Šifriranje podatka o zanimanjima i kvalifikacijama lica na portalu CROSO i u drugim evidencijama u oblasti rada i obrazovanja

Tip: Trening Šifra treninga: 742 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 25 Cena i lokacija Prijavite se

Kako odabrati odgovarajuću šifru zanimanja za radno mesto zaposlenog kojeg prijavljujete na osiguranje na portalu CROSO? Koja je adekvatna šifra kvalifikacije lica čije podatke unosite u evidenciju na osnovu stečene diplome? Koji nivo i vrsta kvalifikacije se odnosi na kvalifikaciju “Dipomirani…”, a koji na “Specijalista strukovni…” i od čega to zavisi?

Na ova i mnoga druga pitanja dobićete odgovore na treningu na kome ćete saznati sve što je potrebno da znate o novim šifarnicima koji se sada primenjuju prilikom unošenja i šifriranja podataka u evidencijama u oblasti rada, nakon čega ćete moći samostalno da ih koristite i pronađete odgovarajuće šifre prilikom prijavljivanja zaposlenih na obavezno socijlano osiguranje na portalu Centralnog registra, kao i u druge svrhe.

Za prijavu na osiguranje (Obrazac M) od 2019. godine se primenjuju Šifarnik zanimanja i Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija, dok se od 2022. godine koristi Lista kvalifikacija koja predstavlja izvod iz Registra nacionalnih kvalifikacija.

Na treningu ćete naučiti kako da:

 • Koristite odgovarajuću regulativu koja je od značaja za primenu relevantnih šifarnika,
 • Razumete koncepte i strukturu šifarnika iz Jedinstvenog kodeksa šifara,
 • Prepoznate razlike i veze između ključnih obeležja: „kvalifikacije“ i „zanimanja“ i relacije ovih obeležja sa pojmom „radnog mesta“,
 • Samostalno pretražite šifarnike i vršite odabir odgovarajućih šifara i naziva za ključna obeležja (kvalifikacija, zanimanje, nivo i vrsta kvalifikacije i dr.),
 • Koristite šifarnike za vođenje različitih evidencija u oblasti rada.

Trening je namenjen sledećim korisnicima šifarnika: poslodavcima (stručnjacima za upravljanje ljudskim resursima i saradnicima na kadrovskim poslovima, kao i računovodstvenim agencijama koje pružaju ovu vrstu usluga malim poslodavcima), kao i institucijama u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog osiguranja, statističkih istraživanja i izveštavanja.

Cilj treninga:

 • Predstavljanje strukture i sadržine šifarnika i njihove praktične primene za izbor odgovarajućih šifara za:
  • stečene kvalifikacije lica,
  • zanimanja lica koja obuhvataju radna mesta kod poslodavca,
  • zahtevane nivoe i vrste kvalifikacija koje utvrđuje poslodavac ili koje poseduje lice,
  • druga obeležja iz Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.
 • Razmatranje karakterističnih primera iz prakse
 • Razjašnjavanje najčešćih nedoumica sa kojima se susreću korisnici
 • Pružanje odgovora na pitanja polaznika

Teme:

 • Normativni okvir
 • Primena Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
 • Razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOKS)
 • Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija
 • Lista kvalifikacija
 • Šifarnik zanimanja
 • Primeri upotrebe šifarnika
 • Rešavanje konkretnih slučajeva iz prakse polaznika

Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Koriste odgovarajuću regulativu koja je od značaja za primenu relevantnih šifarnika;
 • Razumeju koncepte i strukturu šifarnika iz Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada;
 • Prepoznaju razlike i veze između ključnih obeležja: „kvalifikacije“ i „zanimanja“ i relacije ovih obeležja sa pojmom „radnog mesta“;
 • Samostalno pretražuju šifarnike i vrše odabir odgovarajućih šifara i naziva za ključna obeležja (kvalifikacija, zanimanje, nivo i vrsta kvalifikacije i dr.);
 • Pouzdano i efikasno koriste šifarnike za vođenje različitih evidencija u oblasti rada.

 

Treneri:

Treneri su stručnjaci za analizu tržišta rada, zanimanja i kvalifikacija, sa višegodišnjim iskustvom stečenim u radu na izradi Šifarnika zanimanja i Liste kvalifikacija, razvoju Nacionalnog okvira kvalifikacija i drugim poslovima u oblasti zapošljavanja i obrazovanja. Autori su Priručnika za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (2018.) i održali su na desetine obuka, treninga i prezentacija na ovu temu.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika seminara održanih na ovu temu.

Trening

04.04.2023. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking