Izveštavanje i upravljanje otpadom u radnim i proizvodnim organizacijama

Tip: Trening Šifra treninga: 451 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa. Zakon o otpadu jasno definiše između ostalog:

 • vrste i klasifikaciju otpada;
 • planiranje upravljanja otpadom;
 • subjekte upravljanja otpadom;
 • odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom.

Vlasnik otpada, odnosno operater, dužan je da:

 • klasifikuje otpad na propisan način,
 • podnosi izveštaje Agenciji u skladu sa zakonom.

Zakon o upravljanju otpadom predviđa novčanu kaznu od 1.500.000 do 3.000.000 dinara ako privredna društva i preduzeća ne obavljaju poslove po planu upravljanja otpadom. U kaznene mere spada i zabrana obavljanja određene privredne delatnosti, a odgovornom licu i zabrana vršenja dužnosti do deset godina.

Polaznici seminara moći će stečena znanja direktno da implementiraju u razvoj i unapređenje svojih preduzeća, kao i da na osnovu dobijenih informacija reše nedoumice i dileme sa kojima se susreću u praksi, jer organizovanim i dobro osmišljenim sistemom upravljanja otpadom postižu se pozitivni ekonomski efekti i smanjuju negativni uticaji na životnu sredinu, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svet, predele i prirodna dobra od posebnog značaja.

Ciljna grupa:

 • Vlasnici otpada,
 • Komunalna preduzeća,
 • Mala i srednja preduzeća,
 • Preduzeća u kojima se generiše otpad svih tipova.

Cilj seminara:

Upoznati učesnike sa opštim pojmovima iz otpada, kao i sa obavezama generatora u upravljanju otpadom prema zakonskim zahtevima.

Teme:

 • Opšti pojmovi iz otpada, vrste i tipovi otpada;
 • Principi upravljanja otpadom;
 • Zakonodavstvo i obaveze generatora otpada u odnosu na utvrđivanje karaktera otpada i izveštavanje;
 • Klasifikacija i kategorizacija otpada;
 • Upoznavanje sa metodologijom merenja količina i karakteristika otpada;
 • Izveštavanje o otpadu.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Poznaje zakonsku obavezu generatora otpada;
 • Poznaje opšte principe upravljanja otpadom;
 • Poznaje metode klasifikacije otpada koga poseduje;
 • Poznaje uslove za karakterizaciju otpada, kako se ona vrši, ko je ovlašćen i kakvi rezultati se dobijaju;
 • Poznaje obaveze izveštavanja prema ovlašećnim organima.
Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara o upravljanju otpadom u radnim i proizvodnim organizacijama.

Trening

     
  22.400,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Ovo je novina za mene, bilo je korisno i treba uspostaviti saradnju radi rešavanja otpada koji firma koristi. Pera Ilid, L ice za bez bednost i zdravlje na radu FerBild d.o.o.
 • Kvalitetno i profesionalno izlaganje. Korisne informacije, predavači otvoreni za saradanju. Mirjana Mihajilovid, Š ef nabavke i skladištenja Jugoslovensko rečno brodarstvo
 • Seminar je koristan jer se tiče zakonske regulative i praktične primene. Danijel Popovid, Menadžer biznis parka Tech Master d.o.o.
 • Zanimljivo, jasno i profesionalno. Sve pohvale predavačima i organizatorima. Dragana Škorid, Glavni inženjer za zaštitu životne sredine JP Srbija Gas
 • Korisno, omogudava dalju nadogradnju znanja, pomod u sagledavanju vrlo kompleksne teme. Mirjana Mihajlovid, šef nabavke i skladištenja Jugoslovensko rečno brodarstvo

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking