Uvod u mapiranje procesa

Tip: Trening Šifra treninga: 271 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 10 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Mapiranje procesa je pristup koji, za razliku od projektovanja organizacione strukture, omogućava da se organizacija prikaže kao dinamički sistem sačinjen od procesa, koja izvršavanjem tih procesa stvara vrednost za korisnika. Predstavlja apstrakciju procesa iz realnog sveta putem formalne reprezentacije, gde se relevantne činjenice izražavaju u formalnim  terminima.

Primena ovog pristupa obezbeđuje konzistentnost u izvršavanju procesa, i može poslužiti u svrhu procesno orijentisane organizacije, benčmarkinga, menadžmenta znanja, odabira ERP paketa i slično.

Kroz ovaj trening će biti definisan pojam i značaj poslovnih procesa, i date ključne smernice za mapiranje poslovnih procesa u cilju uspostavljanja sistema za preispitivanje i efikasno upravljanje poslovnim procesima.

Mape procesa daju potpuno novi pogled na organizaciju, gde je osnovni cilj obezbediti vrednost za korisnika, i pomažu da se prevaziđe “siloski” način razmišljanja, gde se svaka organizaciona jedinica posmatra izolovano od drugih pa pospešuju zajedničku saradnju svih organizacionih jedinica na zajedničkom poslu.

Mapa procesa prikazuje organizaciju kroz ono što radi, i kroz nju organizacija može da:

 • Sagleda procese koji je čine, kao i njihove veze;
 • Sagleda na koji način stvara vrednost za korisnika;
 • Identifikuje ulaze u proces, izlaze iz procesa, i resurse koji se u procesu koriste;
 • Analizira način na koji se procesi odvijaju, kao i učesnike u procesu;
 • Identifikuje mogućnosti za poboljšanje procesa;
 • Stvori osnove za upravljanje procesima.

Na treningu će se predstaviti i analize slučajeva iz prakse i dati konkretna rešenja problema koji se u praktičnom radu najčešće javljaju.

Ciljna grupa:

Viši i srednji menažment odgovoran za analizu, unapređenje i upravljanje poslovnim procesima i poslovnim sistemom u celini.

Cilj treninga:

Osposobljavanje za identifikaciju potreba za mapiranjem procesa, definisanje ciljeva mapiranja procesa, definisanje korisnika mapa procesa, izbor i primenu odgovarajuće tehnike mapiranja procesa.

Teme:

Definicija i značaj procesa i njihovog mapiranja

 • Šta su (poslovni) procesi?
 • Šta je upravljanje poslovnim procesima?
 • Šta je mapiranje procesa?
 • Lanac vrednosti – mapa procesa najvišeg nivoa

Priprema za mapiranje procesa

 • Identifikacija svrhe mapiranja procesa
 • Identifikacija korisnika mape procesa
 • Ocena i odabir odgovarajuće tehnike za mapiranje procesa

Mapiranje procesa

 • Mapiranje postojećeg stanja procesa – AS-IS
 • Analiza i unapređenje postojećeg stanja procesa
 • Mapiranje novog stanja procesa – TO-BE
 • Kreativna radionica – mapiranje i unapređenje procesa na odabranom primeru

 

Po završetku treninga, polaznik je osposobljen da:

 • razume koncepte poslovnih procesa;
 • razume koncepte mapiranja poslovnih procesa;
 • prepozna potrebe za mapiranjem procesa u svojoj kompaniji;
 • na odgovarajući način prikaže postojeći način odvijanja procesa;
 • poboljša postojeći način odvijanja procesa;
 • prikaže novi i unapređeni način odvijanja procesa.

Trening

     
  18.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking