Poreski tretman prihoda od ugovorene naknade u skladu sa najnovijim izmenama i dopunama zakona

Tip: Trening Šifra treninga: 65 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Na seminaru će sa stanovišta poreza na dohodak građana biti obrađen poreski tretman prihoda fizičkih lica, i to prihoda po osnovu autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se poreza plaća samooporezivanjem, za prihode ostvarene do 31.decembra 2021. godine. Biće obrađeno i zakonsko rešenje koje će biti u primeni od 1. januara 2022. godine.

Takođe, biće predstavljene i izmene u delu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se poreza plaća samooporezivanjem.

Navedena materija je od značaja za fizička lica i preduzetnike (računovodstvene agencije) koji imaju obavezu da sami obračunaju i plate porez i doprinose, odnosno za lica koja u okviru obavljanja registrovane delatnosti pružaju računovodstvene usluge) i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ciljna grupa:

Fizička lica i preduzetnici - rezidenti Republike Srbije, koji kao poreski obveznici obračunavaju i plaćaju samooporezivanjem porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, odnosno u okviru obavljanja registrovane delatnosti pružaju računovodstvene usluge.

Cilj seminara:

Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnom primenom, omogućava se da obveznici u svakom konkretnom slučaju pravilno primene propise i shodno tome imaju mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno, tj. poresko planiranje.

Teme:

 • Najnovije izmene i dopune zakona,
 • Poreska obaveza po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava,
 • Poreska obaveza po osnovu prihoda od ugovorene naknade za rad,
 • Poreska obaveza za prihode ostvarene do 31. decembra 2021. godine,
 • Poreska obaveza počev od 1. januara 2022. godine,
 • Neoporezivi iznos,
 • Normirani troškovi,
 • Dospelost za plaćanje poreza i doprinosa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U meri u kojoj je polaznik za to sposoban (imajući u vidu stepen samostalnosti i odgovornosti na poslovima koje obavlja), samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava zakonom propisane poreske obaveze.

Svetlana Kuzmanović Živanović

Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Audio komentari učesnika

 

Poslušajte šta su polaznici koji su već bili na ovom seminaru rekli na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na temu Poreskog tretmana zarada i prihoda.

Trening

14.09.2022. 16:00 - 19:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 18.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Vrlo profesionalan, jasan, zanimljiv, svrsishodan i, što je najvažnije, primenjiv trening. Jelena Jovanović, Sektor za poreze Telekom Srbija AD
 • Izuzetno organizovan seminar. Osoblje ljubazno, a predavač stručan,obrazovan, elokventan i iskusan. Pohvale i za ketering. Violeta Pavićević, Specijalista obračuna zarada Bambi
 • Vrlo profesionalno i dobro organizovano izlaganje na temu. Akcenat na suštini i primerima iz prakse. Precizni i jasni odgovori. Desanka Tankosić KPMG AAS

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking