Primena ATEX direktive 94/9/EC za eksplozivnu opremu

Tip: Trening Šifra treninga: 435 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Oprema i zaštitni sistemi koji su predviđeni za upotrebu u ekspozivnim okruženjima moraju biti usaglašeni sa ATEX direktivom 94/9/EC. Primena direktive je obavezna od 01.01.2015. godine.

U Srbiji, na osnovu Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima (u daljem tekstu Ex oprema) namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (Službeni glasnik RS, br. 1/2013) kao i u EU oprema mora posedovati sertifikat u skladu sa ovom direktivom.

Od 01.01.2015. godine Pravilnik postaje obavezan na način da sva Ex oprema koja se koristi, ili će biti proizvedena u RS mora da bude usaglašena sa Pravilnikom.

Ovim pravilnikom propisuju se:

 • bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje, odnosno isporuku na tržište i/ili upotrebu;
 • grupe i kategorije opreme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama; postupci ocenjivanja usaglašenosti; sadržina Deklaracije o usaglašenosti;
 • sadržina tehničke dokumentacije; znak usaglašenosti i znak protiveksplozivne zaštite;
 • zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti.

Pravilnik se primenjuje na sledeće proizvode:

1) opremu i zaštitne sisteme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama;

2) sigurnosne uređaje, upravljačke uređaje i uređaje za regulaciju koji su namenjeni za upotrebu izvan potencijalno eksplozivnih atmosfera, ali koji su neophodni ili doprinose bezbednom funkcionisanju opreme i zaštitnih sistema u odnosu na rizike od eksplozije.

Uz značaj nove regulative i primene standarda učesnicima će se ukazati na kompleksnu teoriju i praksu Ex -zaštite, s naglaskom na povezanost svetskih, evropskih i nacionalnih standarda i znanja.

Ciljna grupa:

Proizvođači i korisnici Ex opreme

Cilj seminara:

Upoznavanje polaznika sa strukturom i zahtevima Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Audio komentar učesnika seminara

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Komentari učesnika

Ovde možete pročitati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na temu ATEX direktive.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Jako koristan seminar, uz mnoštvo praktično primenljivih informacija. Zoran Ćirić, Rukovodilac održavanja Chemical Agrosava
 • Organizacija seminara je odlična, predavači veoma iskusni I obrazovani, a osoblje ljubazno. Dragan Mijailović, Titan cementara Kosjerić
 • Seminar mi veoma koristio. Zadovoljan sam stručnošću predavača. Milutin Nikolić Filtrotehnika
 • Dobar predavač, svaka preporuka! Mirko Karlaš, Referent razvojne laboratorije i pripreme proizvodnje Chemical Agrosava
 • Dobar predavač, svaka preporuka! Mirko Karlaš, Referent razvojne laboratorije i pripreme proizvodnje Chemical Agrosava

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking