Porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica- izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Tip: Trening Šifra treninga: 58 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

*Predavač je vrhunski stručnjak za izbegavanje dvostrukog međunarodnog oporezivanja*

Postizanje značajnih poreskih ušteda je moguće pravilnom primenom rešenja iz člana 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i rešenjima sadržanim u Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Međutim, da bi ste postigli uštede neophodno je da:

 • znate kada postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku, kada ne;
 • znate sa kojim sve zemljama imamo zaključene sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • znate da kod poreza po odbitku, ugovori mogu da sadrže drugačije definicije, pa je i tumačenje različito;
 • razumete odnose između domaćeg i međunarodnog pravnog okvira koji uređuje oblast poreza po odbitku;
 • znate kriterijume za određivanje koje usluge se smatraju oporezivim porezom po odbitku
 • znate kako se osloboditi plaćanja poreza po odbitku u celosti odnosno delimično (konkretni saveti i primeri)i sl.

Vaš predavač je Dejan Dabetić koji je pregovarao za Srbiju većinu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, i koji će vam pomoći da razrešite nedomice i iznađete rešenje za vaše slučajeve. Trening je interaktivan, stoga tokom celog trajanja traje diskusija sa predavačem.

Teme:

 • Rezidentnost– aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti, problemi u praksi, načini rešavanja dvojne rezidentnosti i dr.);
 • Oporezivanje stalne poslovne jedinice;
 • Zakupnine za filmove, zakup opreme, softverska plaćanja, zakup opreme iz inostranstva kao autorska naknada i dr.;
 • Oporezivanje kapitalnog dobitka – porez po rešenju, umesto poreza po odbitku;
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja:
  • slobodnih profesija;
  • zarada;
  • naknada direktora;
  • usluga Vladi;
  • studenata i profesora;
  • imovine;
  • diplomatskih i konzularnih predstavnika;
 • Metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti i problemi u praksi (primena metoda kredita samo za povezana lica);
 • Usluge pružene u Srbiji ili inostranstvu kao predmet oporezivanja;
 • Kamata koja se isplaćuje (ne)povezanim nerezidentnim kompanijama; 
 • Zakup nepokretnosti u Srbiji od zakupodavca stranog lica; 
 • Porez po odbitku i ogranci;
 • Primena Multilateralne konvencije od 1. 1. 2019.;
 • Naknadno dostavljanje potvrde o rezidentnosti i pravo na povraćaj poreza.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno primenjuje i tumači odredbe zaključenih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i na taj način korektno izvršava svoje zakonom propisane poreske obaveze.

Dejan Dabetić

Viši savetnik u Ministarstvu finansija – šef delegacije Vlade Republike Srbije u pregovorima radi zaključenja ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa svim državama. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. U svojstvu zvaničnog predstavnika Republike Srbije, kao predavač, učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka iz materije izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Audio komentari učesnika

Ovde možete poslušati komentare učesnika seminara na temu izbegavanja dvostrukog međunarodnog oporezivanja.

Komentari učesnika

Ovde možete pogledati komentare učesnika sa prethodno održanih seminara na temu izbegavanja dvostrukog međunarodnog oporezivanja.

Trening

07.03.2022. 16:00 - 19:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
09.06.2022. 16:00 - 19:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Saznanja iz oblasti poreza po odbitku jako je korisno za mene i objašnjeno stručno. Predavač je ispunio sva očekivanja iz oblasti i preneo razumljivo i jasno. Uz lične konsultacije ispunili smo sve praznine u znanju iz ove oblasti, a koje su trenutno aktuelne kod nas. Dragan Hornjak, finansijski direktor Carnex a.d. Vrbas
 • Seminar je koristan i mogu se steći određena znanja, tj. razrešiti dileme kod tumačenja poreskih propisa i ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. U svakom slučaju svrsishodno. Boris Gašpar Mont konstruktor Beograd
 • Vrlo koristan seminar sa dosta praktičnih primera i sa mogućnošću postavljanja pitanja. Odlična komunikacija predavača sa učesnicima. Jelena Bojović, stručni saradnik Komercijalna banka a.d.
 • Ovo je jedan od najboljih seminara na kojima sam prisustvovala. Tema je predstavljena jasno, sa puno primera iz prakse. Hvala na informacijama i savetima koje ste nesebično podelili. Biljana Boganović Tigar AD, Pirot

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking