Novine u Zakonu o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i praktična primena

Tip: Trening Šifra treninga: 1003 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 49/21 od 14. maja 2021. godine objavljen je novi Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.

Ovim zakonom se postiže sledeće:

 • otklanjanje nedostataka uočenih u praksi,
 • obezbeđuje se bolja zaštita zdravlja i bezbednosti građana,
 • olakšava se trgovina i vrši se dalje usklađivanje sa najnovijim tehničko-tehnološkim rešenjima i Odlukom EU 768/2008 čime se ispunjava jedan od preduslova za ispunjavanje merila za otvaranje pregovora za poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe.

Novim zakonom se propisuju načela i modeli ocenjivanja usaglašenosti u tzv. harmonizovanoj oblasti. Definišu se i Srpski znak usaglašenosti i pretpostavka o usaglašenosti proizvoda, najviše u smislu dodatnog promovisanja prepoznatljivosti ovog znaka. Zakon precizira i dopunjuje odredbe o načinu imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti i praćenje njihovog rada. Pojednostavljen je postupak priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti. Takođe, zakon sadrži odredbe o nadzoru za pojedine sektore koji su stvarali probleme u praksi (liftovi, oprema pod pritiskom...), čime će nesavesna trgovina i izbegavanje obaveza biti na vreme sankcionisani.

Propisane su kaznene mere za nesavesne isporučioce, i u tom delu su odredbe u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, a sve u cilju smanjenja broja nebezbednih proizvoda. Naučite kako da ispravno primenite sve ove zakonske novine u praksi i rešite nejasnoće sa predavačima iz Ministarstva privrede.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu, pravima i obavezama privrednika (proizvođača, uvoznika, distributera…), imenovanih tela, organa tržišnog nadzora.

Ciljna grupa:

Proizvođači, zastupnici, uvoznici industrijskih neprehrambenih proizvoda i druge zainteresovane strane, tela za ocenjivanje usaglašenosti, osobe i preduzeća koja vrše pregled, kontrolu i nadzor nad opremom za rad i druga lica i organizacije zainteresovane za bolju konkurentnost i praćenje zahteva za proizvode na tržištu.

Teme:

 • Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u RS, pojašnjenje odredaba novog Zakona i šta će to značiti u praksi,
 • Prava i obaveze proizvođača, uvoznika i distributera proizvoda,
 • Način imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti i praćenje njihovog rada,
 • Priznavanje inostranih isprava,
 • Tržišni nadzor, prevashodno u oblasti industrijskih proizvoda,
 • Evropske integracije u svetlu primene ovog zakona i šta to znači za nastavak pregovora,
 • Šta je to harmonizovana, a šta neharmonizovana oblast u tehničkom zakonodavstvu,
 • Brojne druge teme vezane za primenu zakona u praksi.

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Primeni novine koje zakon donosi u praksi;
 • Prepozna zahteve koje moraju da ispune industrijski proizvodi da bi bili u prometu i upotrebi;
 • Prepozna način i modele propisivanja postupaka ocenjivanja usaglašenosti proizvoda koji se moraju sprovesti;
 • Poznaje isprave i znakove koji moraju pratiti proizvod kao dokaz nadležnim organima i korisnicima da je proizvod bezbedan za upotrebu;
 • Razume postupak priznavanja inostranih isprava;
 • Razume način vršenja tržišnog nadzora i poznaje obaveze proizvođača, uvoznika i distributera u vezi sa tržišnim nadzorom;
 • Razume i zna da upotrebi važne pojmove u tehničkom zakonodavstvu kao što su “kvalitet”, “bezbednost”, “infrastruktura kvaliteta”, “ocenjivanje usaglašenosti”, “modul”, “standard”, “imenovano telo”, “akreditovano telo”, “sertifikat”, i brojni drugi;
 • Primeni stečeno znanje u sopstvenoj oblasti rada i bude sposoban za pravilnu primenu ovog zakona u praksi.

 

Treneri:

Predstavnici sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking