Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Tip: Trening Šifra treninga: 449 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Na seminaru ćete se upoznati obavezama i odgovornostima proizvođača - plasera ambalaže (upakovanog proizvoda), kao i generatora ambalažnog otpada, kada je u pitanju upravljanje ambalažnim otpadom. Obaveze i odgovornosti proizilaze iz Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i pripadajućim podzakonskim aktima. Svako preduzeće uvoznik ili paker/punilac podleže obavezi:

 • izveštavanja nadležnog organa
 • plaćanja naknade za plasiranu ambalažu.

Takođe svako preduzeće koje generiše ambalažni otpad dužno je da ga selektivno razdvaja i da ga preda operateru koji ima dozvolu za upravljanje ambalažnim otpadom.

Značaj državnog sistema je u olakšici da obveznici:

 • svoje obaveze prenesu na ambalažnog operatera,
 • se oslobode plaćanja naknade za plasiranu ambalažu
 • urede oblast vezano za ambalažu.

Pravilno obeležena ambalaža usklađena je sa propisima u EU i samim tim je omogućen nesmetani izvoz. Pravilnim planiranjem sistema može se ostvariti i ekonomska korist, kao i prikaz društveno odgovornog poslovanja.

Učesnici seminara će dobiti značajne informacije koje se tiču odgovornosti i obaveza plasera i generatora ambalaže, eliminiše se mogućnost kažnjavanja, čime dolazi do ekonomskih ušteda jer se ulaskom u sistem smanjuju troškovi prema državi. Sistemom upravljanja ambalažnim otpadom uređuje se i sistem upravljanja ostalim otpadima primenom hijerarhije u upravljanju otpadom.

Nakon seminara učesnik će biti spreman da:

 • implementira sve aspekte upravljanja ambalažnim otpadom u svojoj kompaniji,
 • prepozna hijerarhiju upravljanja otpadom, kao i mogućnosti smanjenja količine plasirane ambalaže što daje značajnu ekonomsku korist,
 • uskladi poslovanje preduzeća sa zakonskim propisima u ovoj oblasti
 • prepozna ambalažu po vrstama,
 • da podatke o količini ambalaže,
 • zna šta je standardizovana ambalaža,
 • zna da je obeleži u skladu sa propisima...

U malim grupama uz interakciju sa predavačem i primerima iz prakse, učesnici će saznati rešenja problema koji se javljaju u preduzećima koja nisu upoznata sa svojim obavezama.

Ciljna grupa:

 • Paker/punilac
 • Uvoznik
 • Isporučilac
 • Krajnji korisnik upakovanog proizvoda
 • Svi zainteresovani za ovu oblast

Cilj seminara:

Da se privredi omogući pravilno poslovanje u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom, da se razvije sposobnost prepoznavanja mogućnosti rešavanja problema koji se javljaju kada je plasirana ambalaža ili generisani otpad u pitanju, da se ostvare ekonomske prednosti.

Teme:

 • Primena zakonske regulative u Srbiji
 • Uslovi koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet
 • Obaveze pri identifikaciji i obeležavanju ambalaže
 • Obaveze u vezi sa nacionalnim ciljevima i planovima smanjenja ambalažnog otpada
 • Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom
 • Samostalno upravljanje ambalažnim otpadom
 • Prenošenje obaveza na operatera
 • Izveštavanje
 • Ekonomski instrumenti
 • Nadzor nad radom
 • Održivo upravljanje ambalažnim otpadom

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • primeni metode identifikacije ambalaže
 • vrši izveštavanje nadležnog organa
 • vrši selekciju otpada
 • upravlja opasnim ambalažnim otpadom
 • odabere odgovarajućeg operatera
 • obeležava ambalažu
 • sprovede propise vezane za SRPS standarde za ambalažu
 • primeni metode ekonomičnijeg upravljanja ambalažnim otpadom
 • smanji obaveze preduzeća prema državi

 

Žužana Šandor Milošević

aktivan predavač i mentor, sa 15 godina iskustva, za usvajanje saznanja u oblasti: otpada, ambalažnog otpada, hemikalija, transporta opasnog tereta, uštede prirodnih resursa, podizanja svesti društveno odgovornog poslovanja. Interni proverivač u integrisanom menadžment sistemu ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.

Samostalno, kao vođa projekta ili član projektnog tima učestvovala je u izradi nekoliko: Studija na temu zbrinjavanja poljoprivrednog ambalažnog otpada, Studija na temu strukture ambalažnog otpada na gradskim pijacama, Studije procene uticaja projekta na životnu sredinu u više pravnih lica različite delatnosti, Zahteva za dobijanje IPPC dozvole, Planova upravljanja otpadom, Planova upravljanja ambalažnim otpadom, Radnog plana postrojenja za tretman otpada i ostale potrebne dokumentacije.

Prvo radno iskustvo u Delta Holding korporaciji kao šef laboratorije za kontrolu kvaliteta a posle i rukovodilac fabrike za formulaciju sredstava za zaštitu bilja. 10 godina je na čelu Delta Paka, operatera za upravljanje ambalažnim otpadom. Aktivno učestvuje u državnim projektima izmene i dopune propisa u oblasti otpada, ambalažnog otpada, hemikalija i drugo.

Trenutna pozicija izvršnog direktora u građevinsko-projektantskoj kući Ljiljak doo gde se zajedno sa svojim stručnim timom bavi konsaltingom i pružanjem usluga privredi u oblastima zaštite životne sredine kao projektant, stručni savetnik, saradnik, predavač i konsultant.

Audio komentar učesnika

 

Poslušajte komentare polaznika seminara održanog na temu upravljanja ambalažom.

Razgovor sa trenerom

Sa našim trenerom smo obavili razgovor u kome nam je ona otkrila sve o aktuelnim temama koje se obrađuju na treninzima iz oblasti upravljanja otpadom. Poslušajte u ovom videu!

Komentari učesnika

 

Komentare učesnika seminara na temu upravljanja ambalažnim otpadom možete pogledati ovde.

Trening

     
  22.400,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar pun korisnih saveta i konkretnih odgovora na sva naša pitanja! Ivana Stevanović, Savetnik za h emikalije , Misaco d.o.o.
 • Izuzetno korisno i motivišuće za proveru poslovanja firme u ovoj oblasti. Sjajno izlaganje uz praktične primere. Izraženo je iskustvo predavača. Rada Đuričić, Lice odgovorno za zaštitu životne sredine Gorenje doo Valjevo
 • Trening nam je zaista razjasnio nedoumice oko otpada. Jasan i konkretan, potkrepljen primerima, trening je bio odličan. Marija Pavićević, Šef računovodstva Maxima Lučani

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking