Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Tip: Trening Šifra treninga: 449 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Na seminaru ćete se upoznati obavezama i odgovornostima proizvođača - plasera ambalaže (upakovanog proizvoda), kao i generatora ambalažnog otpada, kada je u pitanju upravljanje ambalažnim otpadom. Obaveze i odgovornosti proizilaze iz Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i pripadajućim podzakonskim aktima. Svako preduzeće uvoznik ili paker/punilac podleže obavezi:

 • izveštavanja nadležnog organa
 • plaćanja naknade za plasiranu ambalažu.

Takođe svako preduzeće koje generiše ambalažni otpad dužno je da ga selektivno razdvaja i da ga preda operateru koji ima dozvolu za upravljanje ambalažnim otpadom.

Značaj državnog sistema je u olakšici da obveznici:

 • svoje obaveze prenesu na ambalažnog operatera,
 • se oslobode plaćanja naknade za plasiranu ambalažu
 • urede oblast vezano za ambalažu.

Pravilno obeležena ambalaža usklađena je sa propisima u EU i samim tim je omogućen nesmetani izvoz. Pravilnim planiranjem sistema može se ostvariti i ekonomska korist, kao i prikaz društveno odgovornog poslovanja.

Učesnici seminara će dobiti značajne informacije koje se tiču odgovornosti i obaveza plasera i generatora ambalaže, eliminiše se mogućnost kažnjavanja, čime dolazi do ekonomskih ušteda jer se ulaskom u sistem smanjuju troškovi prema državi. Sistemom upravljanja ambalažnim otpadom uređuje se i sistem upravljanja ostalim otpadima primenom hijerarhije u upravljanju otpadom.

Nakon seminara učesnik će biti spreman da:

 • implementira sve aspekte upravljanja ambalažnim otpadom u svojoj kompaniji,
 • prepozna hijerarhiju upravljanja otpadom, kao i mogućnosti smanjenja količine plasirane ambalaže što daje značajnu ekonomsku korist,
 • uskladi poslovanje preduzeća sa zakonskim propisima u ovoj oblasti
 • prepozna ambalažu po vrstama,
 • da podatke o količini ambalaže,
 • zna šta je standardizovana ambalaža,
 • zna da je obeleži u skladu sa propisima...

U malim grupama uz interakciju sa predavačem i primerima iz prakse, učesnici će saznati rešenja problema koji se javljaju u preduzećima koja nisu upoznata sa svojim obavezama.

Ciljna grupa:

 • Paker/punilac
 • Uvoznik
 • Isporučilac
 • Krajnji korisnik upakovanog proizvoda
 • Svi zainteresovani za ovu oblast

Cilj seminara:

Da se privredi omogući pravilno poslovanje u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom, da se razvije sposobnost prepoznavanja mogućnosti rešavanja problema koji se javljaju kada je plasirana ambalaža ili generisani otpad u pitanju, da se ostvare ekonomske prednosti.

Teme:

 • Primena zakonske regulative u Srbiji
 • Uslovi koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet
 • Obaveze pri identifikaciji i obeležavanju ambalaže
 • Obaveze u vezi sa nacionalnim ciljevima i planovima smanjenja ambalažnog otpada
 • Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom
 • Samostalno upravljanje ambalažnim otpadom
 • Prenošenje obaveza na operatera
 • Izveštavanje
 • Ekonomski instrumenti
 • Nadzor nad radom
 • Održivo upravljanje ambalažnim otpadom

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • primeni metode identifikacije ambalaže
 • vrši izveštavanje nadležnog organa
 • vrši selekciju otpada
 • upravlja opasnim ambalažnim otpadom
 • odabere odgovarajućeg operatera
 • obeležava ambalažu
 • sprovede propise vezane za SRPS standarde za ambalažu
 • primeni metode ekonomičnijeg upravljanja ambalažnim otpadom
 • smanji obaveze preduzeća prema državi

 

Audio komentar učesnika

 

Poslušajte komentare polaznika seminara održanog na temu upravljanja ambalažom.

Komentari učesnika

 

Komentare učesnika seminara na temu upravljanja ambalažnim otpadom možete pogledati ovde.

Trening

12.11.2021. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 14.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar pun korisnih saveta i konkretnih odgovora na sva naša pitanja! Ivana Stevanović, Savetnik za h emikalije , Misaco d.o.o.
 • Izuzetno korisno i motivišuće za proveru poslovanja firme u ovoj oblasti. Sjajno izlaganje uz praktične primere. Izraženo je iskustvo predavača. Rada Đuričić, Lice odgovorno za zaštitu životne sredine Gorenje doo Valjevo
 • Trening nam je zaista razjasnio nedoumice oko otpada. Jasan i konkretan, potkrepljen primerima, trening je bio odličan. Marija Pavićević, Šef računovodstva Maxima Lučani

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking