Upravljanje talentima u organizaciji

Tip: Trening Šifra treninga: 506 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

U vreme globalne ekonomske krize, organizacije se u svrhu osiguravanja konkurentske prednosti moraju nositi sa jednim od najvećih izazova - postavljenim pred proces upravljanja ljudskim resursima – upravljanjem talentima. Dodatno se intenzivira i „rat za talente", tako da jedino strateškim upravljanjem talentima kompanije sebi mogu osigurati konkurentsku prednost.

To zapravo znači da poslodavci moraju da regrutuju „A igrače" i potrude se da ih zadrže u svojoj kompaniji. Ekonomski pad, istovremeno, otvara i potrebu da se uveća ukupna snaga talenata u organizaciji. Tako da uspešne strategije u upravljanju talentima podrazumevaju brigu o adekvatnom i optimalnom broju talenata u organizaciji istovremeno osiguravajući dvostruku dobit:

 • smanjenje troškova i
 • povećanje produktivnosti,

jer talenti i u uslovima krize ostaju dominantan faktor koji utiče na rast kompanije.

Pitanje je međutim:

 • kakvi talenti sada kompanijama trebaju?
 • Kakvi talenti trebaju organizaciji u kojoj vi radite?

Mudre kompanije svakako se usmeravaju na „kritične talente" i zato će vam ovaj praktičan interaktivni trening dati odgovore na ova i slična pitanja kao i korisne i lako primenljive alate za upravljanje i razvoj talenata u organizaciji.

Ciljna grupa:

 • Zaposleni u ljudskim resursima
 • Menadžeri svih nivoa u organizaciji
 • Tim lideri i zaposleni koji rukovode sa više od troje ljudi
 • Svi koji žele da budu efikasniji i uspešniji lideri

Cilj treninga:

 • Upoznavanje sa procesom upravljanja talentima
 • Razumevanje ključnih elemenata procesa upravljanja talentima
 • Praktična primena modela evaluacije talenata
 • Upoznavanje sa modelima strategije i planiranja u talent managementu
 • Upoznavanje sa praktičnim tehnikama i metodama motivacije, razvoja i promocije talenata

Teme:

 • Šta je upravljanje talentima?
 • Elementi procesa talent managementa
 • Ko su talenti?
 • Talent matrix
 • Potencijal i performanse
 • Ključne pozicije vs ključni ljudi
 • Akvizicija talenata
 • Radni učinak talenata
 • Razvoj talenata
 • Revizija talenata
 • Kritične pozicije i analiza kritičnih kompetencija
 • Planiranje sistema nasleđivanja i naslednika
 • Motivisanje, nagrađivanje i zadržavanje talenata
 • Promocija

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • Razume proces upravljanja talentima;
 • Razume principe i svrhu talent management procesa;
 • Pravilno definiše i locira talente u organizaciji;
 • Razume značaj pojedinačnih područja upravljanja talentima;
 • Razume značaj planiranja u talent management procesu;
 • Praktično implementira TM alate u organizaciji.

Trening

     
  21.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking