Poslovne finansije za nefinansijere

Tip: Trening Šifra treninga: 73 Trajanje: 12 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

 • Kako merimo rezultate poslovnih odluka?
 • Na osnovu čega donosimo odluke u poslovanju?                               
 • Kako poslovne odluke direktno ili indirektno utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit u poslovanju?                                               

Trening se zasniva na međunarodnom EBC*L standardu. Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je bazirana na međunarodno priznatim standardima kompetencija u oblasti poslovne ekonomije i danas ona predstavlja standard koji je usvojen od mnogih globalnih kompanija. MNG Centar je nacionalni predstavnik za EBC*L.

Menadžeri se svakodnevno suočavaju sa izazovima. Jedan od najvećih je razumevanje finansijskih pitanja. Od menadžera se očekuje da ostatku organizacije prenesu podatke o finansijskim performansama  preduzeća i da doprinesu pokretanju diskusije na tu temu, da planiraju i rade sa budžetom i možda čak predstave poslovne predloge za investicije.

Ovaj trening je namenjen menadžerima kojima finansije nisu ključna oblast rada, ali koji će nesumnjivo ostvariti brojne koristi ukoliko ih budu bolje poznavali. Ukoliko Vaša direktna interakcija sa finansijama ne prelazi granice budžetiranja i povremenih poslovnih studija, a želite da budete upućeni u njih i da bolje razumete performanse kompanije i finansijske  pokazatelje, ovo je pravi trening za Vas. Takođe, on  je koristan za početnike u finansijama, koji žele da steknu uvid u finansije, uoče razlike između finansija, kontrolinga i računovodstva i da se pripreme za odgovornije menadžerske pozicije.

Ciljna grupa:

Menadžeri kojima finansije nisu ključna oblast rada.

Cilj treninga:

Cilj treninga je poboljšanje razumevanja finansijskih posledica svake menadžerske odluke u kompaniji, razumevanje uticaja koje finansijske odluke imaju na uspeh organizacije kao i promovisanje potrebe za finansijskim planiranjem u svakom segmentu poslovanja organizacije. Trening istovremeno predstavlja osnovu za dalje i naprednije obuke iz oblasti finansija sa osnovnim ciljem povećanja finansijske transparentnosti i pismenosti u kompaniji.

Teme:

 • Pristup tržištu
 • Siže/evaluacija ključnih pokazatelja firme
 • Sagledavanje kvalitativnih informacija
 • Finansijski izveštaji:
  • Bilans uspeha
  • Bilans stanja
  • Tokovi gotovine
  • Izveštaj o pomenama na kapitalu
 • Poslovne situacije
  • NPV
  • IRR
  • ROI
  • Payback period i Diskontovani Payback period
 • KPIs u finansijama:
  • Prihod
  • Bruto marža
  • EBITDA
  • Opex
  • Capex
  • Neto obrtni kapital
  • ROCE
  • DSO
 • Proizvodi banaka i kreditna politika

Po završetku, polaznik je osposobljen da:

 • Identifikuje ulogu i važnost finansija unutar organizacije
 • Prepozna i opiše neke od termina koji se koriste u finansijama
 • Identifikuje elemente profita, izgubljene dobiti i bilansa
 • Upravlja alatima koje tržište koristi da donese odluke o organzaciji
 • Razume ključne razlike između novca i profita
 • Prepozna na koji način organizacije identifikuju pokazatelje finansijskog učinka
 • Razume glavne pojmove koji se koriste u računovodstvu, naročito troškove, novčane tokove i budžetiranje i kako se oni koriste kao podrška u donošenju odluka i predviđanju učinka.

Provera kompetencija- sertifikacija - Cena izlaska na ispit 60 € (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

E-learning lekcija: Profitabilnost

Ovde možete pogledati lekciju sa sajta za online učenje na temu profitabilnosti. Polaznici prijavom na ovu obuku dobijaju nalog za korišćenje e-learning platforme na kojoj mogu pogledati ove i mnoge druge lekcije. Nakon svake lekcije svoje znanje mogu proveriti rešavanjem testa.

E-learning lekcija: Bilans stanja

Pogledajte lekciju sa sajta za online učenje na temu bilansa stanja. Ovaj video će Vam pomoći da sagledate kako funkcioniše platforma za e-learning i da kroz praktičan primer razumete pojmove vezane za bilans stanja. Nakon lekcije pređite pitanja iz testa i proverite svoje znanje.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih obuka po akreditovanom programu EBC*L.

Standard kompetencija za EBC*L - nivo A

 

Na temelju standarda kompetencija napravljen je sistem sertifikacije koji je istovetan u svim zemljama. Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou.

Trening

23.05.2024.-24.05.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 12 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 39.900,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
04.11.2024.-05.11.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 12 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 39.900,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Vrlo prijatna atmosfera u kojoj je bilo zadovoljstvo raditi. Aleksandar Dimić Poslovni inkubator doo Senta
 • Odlična obuka. Naučio sam nove veštine, stekao znanje za razumevanje finansijskih izveštaja. Goran Veličković, T ehnički direktor Alfa m ed d . o . o .
 • Izuzetno sam zadovoljna. Predavač je odličan. Snežana Milanov Poslovni inkubator doo Senta
 • Obuka je bila odlična. Dobijene su korisne informacije koje su prezentovane na vrlo zanimljiv način i uz dosta strpljenja od strane predavača. Ale ksandar Pavlo vić, T eh nički direktor Targo Telekom
 • Upoznao sam se sa materijom koja mi je neophodna za razumevanje poslovnih procesa, a koji nisam imao prilike da naučim u prethodnom školovanju. Nivo A je ispunio moja očekinja u potpunosti. Dobrica Vinčić, Safety manager Jat tehnika

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking