Rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama- sudska praksa

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 3 h Maks. br. učesnika: 18 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Seminar je od značaja za sticanje znanja o primeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u pogledu:

 • zahtevanja naknade za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze, 
 • primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Izazov je kojim se pravnim aktom i koji postupak inicira radi ostvarenja naknade za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze.

Problem je nastao povodom primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju u pogledu pitanja da li se rešenje o izvršenju u delu kojim je određeno izvršenje naknade za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze može staviti van snage i o pravu na naknadu raspraviti u parnici. Saznanja u ovoj oblasti polaznici mogu koristiti u pokretanju izvršnog postupka po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Na seminaru će biti korišćen normativni metod rada kojim se ukazuje na domaće izvore o pitanjima koja se obrađuju, kao i na dopunski izvor – sudsku praksu našeg privrednog sudstva.

Seminar je osmišljen kao interaktivan tako da u svakom trenutku, predavač može odgovoriti na postavljena pitanja.

Ciljna grupa:

Diplomirani pravnici koji zastupaju privredna društva u privrednim sporovima, advokati.

Cilj seminara:

Osposobljavanje za pravilno pokretanje izvršnog postupka.

Teme:

 • Sadržina Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Primena Zakona
 • Cilj Zakona
 • Pravna priroda naknade za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze
  • Da li je naknada novčana obaveza?
  • Da li je naknada sporedno potraživanje?
  • Da li je naknada novčana kazna?
 • Vrsta postupka u kojem se ostvaruje pravo na naknadu za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze
 • Sadržina predloga za izvršenje
 • Rešenje o izvršenju
 • Pobijanje rešenja o izvršenju
 • Blagovremenost predloga za izvršenje
 • Pravo na zakonsku zateznu kamatu na naknadu za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

Inicira izvršni postupak odgovarajućim predlogom za izvršenje.

Vesna Dabetić Trogrlić

Sudija Privrednog apelacionog suda, ranije Privrednog suda u Beogradu. Autor je više knjiga i naučnih radova objavljenih u načnim časopisima i zbornicima, kao i autor više stručnih radova objavljenih u Biltenu Privrednog suda u Beogradu i Biltenu Vrhovnog kasacionog suda i u časopisu Pravni informator. Koautor je jednog naučnog rada objavljenog u načunom časopisu Arhiv za društvene i pravne nauke. Koautor je Komentara Zakona o potrošačima (rukopis predat izdavaču “Glosarijum”).

Trening

     
  12.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking