EBC*L Nivo C

Tip: Sertifikacija Šifra: Trajanje: 12 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) nivo C je međunarodna kvalifikacija koja se sastoji od sledećih modula:

 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Upravljanje organizacijom i procesima.

Evropska licenca poslovnih kompetencija – nivo C je bazirana i razvijena na osnovu međunarodno priznatog standarda kompetencija i danas ona predstavlja standard koji je usvojen od mnogih globalnih kompanija. Polaznici ovog nivoa će unaprediti svoje liderske kompetencije kao što su samo-upravljanje, motivacija, timski razvoj, komunikacija, upravljanje konfliktima i orijentacija na ciljeve.

EBC*L se sprovodi u svim evropskim zemaljama. EBC*L osigurava najviši stepen standarda potvrđen od privrede. Brojne kompanije uključile su ga u interni obrazovni standard osoblja (Siemens, T-Mobile, Xerox, Bayer, Unica, Samsung).

EBC*L obuke su u Srbiji do sada pohađali predstavnici kompanija neekonomskog obrazovanja ali i diplomirani ekonomisti, diplomirani inženjeri organizacionih nauka koji su želeli da osveže svoja znanja. Program je praktično orijentisan i prati ga izuzetan materijal u vidu knjige.

Tokom obuke biće korišćene metode aktivne nastave. Predavanja će biti praćena radioničkim radom, vežbama, simulacijama, projektnim zadacima u cilju ovladavanja praktičnim kompetencijama učesnika.

Na bazi dosadašnjeg iskustva MNG Centra kao nacionalnog predstavnika za EBC*L, sertifikat je omogućio velikom broju pojedinaca karijerni razvoj, profesionalnu mobilnost i zapošljivost. Do sada je za EBC*L sistem u Srbiji sertifikovano preko 1000 zaposlenih u kompanijama.

Ciljna grupa:

 • menadžeri,
 • preduzetnici,
 • kao i svi koji žele da unaprede svoja znanja u datim oblastima.

Cilj obuke:

 • Da polaznici steknu kompetencije koje su nužne u poslovnom okruženju. Obuka je koncipirana da obuhvata što više primera iz prakse i interaktivan rad polaznika grupe.
 • Ovladavanje metodama i alatima za liderstvo i upravljanje ljudskim resursima.

Teme:

 • Osnove liderstva
 • Vođenje zaposlenih
 • Upravljanje zaposlenima
 • Liderstvo u praksi

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Prepoznaje faktore (interne i eksterne) koji utiču na rad lidera
 • Prepozna razliku između lidera i menadžera
 • Objasni različite stilove upravljanja
 • Jasno definiše viziju i misiju u liderstvu
 • Definiše strateške i finansijske ciljeve organizacije kao i ciljeve zaposlenih
 • Primeni u praksi različite menadžment alate
 • Sagleda liderstvo kao holistički proces
 • Kreira pravila i procedure za radne instrukcije i delegiranje
 • Kreira pravila i procedure za trening i razvoj zaposlenih
 • Primeni principe radnog zakonodavstva
 • Pravilno primeni alate za selekciju i regrutaciju zaposlenih

MODULI

Osnove liderstva

 • Lidersko okruženje
 • Uloge menadžera
 • Teorije liderstva
 • Definisanje misije i vizije
 • Određivanje ciljeva

Vođenje zaposlenih

 • Ličnost lidera
 • Holistički proces liderstva
 • Motivacija
 • Komunikacija
 • Davanje instrukcija i delegiranje
 • Procena zaposlenih
 • Sastanci
 • Trening
 • Podučavanje zaposlenih i tima
 • Izgradnja i razvoj tima

Upravljanje zaposlenima

 • Određivanje strategije upravljanja ljudskim resursima
 • Proces upravljanja timom
 • Planiranje zaposlenih
 • Regrutacija
 • Selekcija zaposlenih
 • Integracija novih zaposlenih
 • Razvoj veština i stavova
 • Prestanak radnog odnosa
 • Ključne uloge u upravljanju resursima
 • Glavni principi radnog zakonodavstva

Liderstvo u praksi

 • Postavljanje nove liderske pozicije
 • Prihvatanje problema
 • Upravljanje konfliktima
 • Otpor za promene
 • Pritužbe
 • Problemi sa motivacijom/učinkom
 • Upravljanje razlikama
 • Kršenje pravila ponašanja
Standard kompetencija za EBC*L - nivo C

Pročitajte standard kompetencija za EBC*L Nivo C koji je istovetan u svim zemljama. Sertifikat potvrđuje stručnost u oblasti liderstva, upravljanja ljudskim resursima i procesima na međunarodno priznatom nivou.

Trening

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking