Obuka za poslovne analitičare - Uvod u analizu poslovnih procesa

Tip: Trening Šifra treninga: 732 Trajanje: 12 h Maks. br. učesnika: 12 Cena i lokacija Prijavite se

Kurs Uvod u analizu poslovnih procesa, predstavlja uvod u osnovnu terminologiju, koncepte, definicije i ciljeve u osnovnim procesima i funkcijama analize poslovnih procesa i primene tehnnika analize. Koncepti se zasnivaju delom na metodologiji koju primenjuje IIBA (International Institute of Business analysis). IIBA® je neprofitno profesionаlno udruženje posvećeno oblаsti poslovne аnаlize. Kroz globаlnu mrežu, IIBA povezuje preko 29.000 člаnovа i više od 300 korporаtivnih člаnovа i 120 ogranaka. Kаo glаs poslovne zаjednice zа аnаlizu, IIBA podržаvа prepoznаvаnje profesije i discipline i rаdi nа održаvаnju globаlnog stаndаrdа zа prаksu i sertifikаciju.

Primeri iz prakse kojima ovaj trening daje poseban značaj, doprineće da upoznavanjem primera dobre prakse, polaznici:

 • unaprede svoja znanja i
 • steknu dodatne veštine

 u oblasti analize i modelovanja poslovnih procesa u svojim organizacijama. Značaj treninga se ogleda u budućim koristima koje organizacije koje imaju pozicije poslovni analitičar budu imale. Metodologija koja će se primenjivati u toku treninga je predavanje trenera, dijalog o načinima sprovodjenja analize poslovnih procesa i prikupljanja i analize korisničkih zahteva iz radnog okruženja polaznika, praktični zadaci i primeri dobre prakse na dokumentovanju istih kroz radionice.

Najkasnije 15 dana nakon završetka treninga biće organizovana radionica u trajanju od 4 školska časa kako bi polaznici izneli svoja iskustva i rešili dileme koje su se javile prilikom primene ovog koncepta u njihovim organizacijama.

Ciljna grupa:

Trening je posebno koristan za sve zaposlene u IT odeljenjima ili sektorima koji se bave upravljanjem procesima u svojim organizacijama. Od učesnika se zahteva razumevanje poslovnih procesa kao pojma, analitičnost i sistematičnost u radu, poznavanje funkcionalne i procesne organizacije, standardima sistema kvaliteta. Poželjno je da su upoznati kako mogu da koriste prezentovano znanje za unapređenje i analizu poslovnih procesa u svojoj organizaciji.

Cilj treninga:

 1. Upoznavanje sa osnovnim metodologijama u analizi poslovnih procesa
 2. Razumevanje načina na koji primena metodologije analize poslovnih procesa podržava ciljeve poslovanja
 3. Praktična primena alata za modelovanje poslovnih procesa
 4. Upoznavanje sa primerima iz prakse

Teme:

Poslovni procesi / Business procesess

 • Definicija procesa
 • Core concept model analize poslovnih procesa

Poslovni analitičar / Business analyst

 • Osnovni zadaci
 • Uloga i odgovornost,
 • Pozicija - strateška i operativna,
 • Potrebne veštine i potrebna znanja
 • Udruženja i sertifikacije

Uvod u unapredjenje poslovnih procesa / Introduction to Business Process Improvement (BPI)

 • Identifikacija i prioriteti - kreiranje liste procesa i određivanje prioriteta (matrice prioriteta)
 • Mapiranje procesa - dokumentovanje procesa putem mape procesa, metodologija SIPOC
 • Process flow chart, swim line diagram, prednosti i nedostaci
 • Procena vremena, troškova i koristi za organizaciju - procena za aktivnosti uvođenje unapredjenog procesa, automatizaciju i testiranje
 • Primena tehnika unapređenja
 • Kreiranje internih kontrola, pokazatelja i alata
 • Testiranje - kreiranje plana testiranja
 • Proces kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa - Deming cycle PDCA

Korisnički zahtevi - Radionica / User Requirements - workshop

 • Korisnički zahtevi - cilj, podela
 • Efikasno аngаžovаnje zаinteresovаnih strаnа - analiza učesnika u procesu, mаtricа zаinteresovаnih strаnа (snаgа / interes zаinteresovаnih strаnа), primer za grupni rad
 • Upravljanje životnim ciklusom korisničkih zahteva - formiranje liste, distribucija i održavanje
 • Analiza i verifikacija zahteva
 • Formiranje upravljivog korisničkog zahteva i liste zahteva
 • Primer za grupni rad

Modelovanje poslovnih procesa / Modeling for Business Analysis

 • Organizacioni sistemi
 • Pojam poslovnih procesa (PP)
 • Živorni ciklus poslovnih procesa
 • Pojam modelovanja PP
 • Značaj modelovanja PP
 • Pregled osnovnih koncepata
 • Aktivnosti, tok aktivnosti i događaji
 • Ulazi i izlazi, izvršioci,podprocesi
 • Problem modelovanja poslovnih procesa
 • Funkcionalna dekompozicija poslovnih procesa
 • Postupak dekomponovanja
 • Odnos poslovnih funkcija i procesa
 • Nivoi specifikacija poslovnog procesa
 • Metode i tehnike za specifikaciju poslovnih procesa
 • Standardi u modelovanju
 • BPMN - definicja, osnovni elementi, dogadjaji , aktivnosti, podprocesi, swimlines
 • BPMN – primer

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • kreira dokumenta mape procesa i liste korisničkih zahteva
 • razume procese i metodološki pristup u analizi poslovnih procesa
 • koristi alate za modelovanje poslovnih procesa

 

Trener:

stručnjak za reviziju i kontrolu IKT sistema, sertifikovana od strane ITIL Foundation. Poseduje višegodisnje iskustvo u menadžmentu preduzeća i IT menadžmentu, kao i izražene liderske veštine u IT okruženju. Praktično iskustvo u planiranju i upravljanju IT projektima, razvoju na kvalitetu softvera, primeni baza podataka u poslovnom okruzenju stekla je višegodišnjim radom u ovoj oblasti. Vodila veći broj projekata koji su imali primenu u realnom poslovnom okruženju. Poseduje iskustvo u radu sa privatnim i državnim institucijama kao i javnim sektorom stečeno kroz niz projekata unapređenja, analize i automatizacije poslovnih procesa, analize i migracije podataka i razvoja informacionih sistema.

Trening

04.04.2023.-05.04.2023. 10:00 - 15:30 Br. sati: 12 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 43.700,00 + PDV (20%) 39.330,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking