Delegiranje bez straha

Tip: Trening Šifra treninga: 253 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Menadžeri moraju da upravljaju radnim procesom, odnosno da:

 • planiraju,
 • organizuju,
 • motivišu i
 • kontrolišu rad.

U obavljanju poslova moraju da se oslanjaju na:

 • druge i na njihov rad,
 • znanje i veštine,
 • na učinke i inicijativu,
 • na njihove ideje. 

Raspodela poslova među zaposlenima je jedan od najvažnijih i najizazovnijih poslova rukovodilaca. Oni moraju da podele zadatke i povere poslove, odnosno delegiraju. Ukoliko je delegiranje loše samim tim i posao neće doneti željene rezultate. Delegiranje je veština koja se koristi u dodeljivanju poslova pojedincima ili timovima. Efikasno delegiranje podrazumeva da se poslovi poveravaju na izvršavanje pojedincima u cilju njihovog daljeg razvoja. Delegiranje predstavlja:

 • prenos zadataka,
 • ovlašćenja i
 • slobode da se zadatak obavi.

Delegiranje razvija odgovornost i samostalnost u radu. Ako je delegiranje poslova pravilno raspoređeno tako da maksimalno iskoristi znanja, veštine i motivisanost radnika uspeh je zagarantovan.

Ovladavanjem veštinom delegiranja menadžeri imaju više vremena za lični razvoj i efikasnost, a članovi tima postaju angažovaniji, posvećeniji i motivisaniji.

Ciljna grupa:

Menadžeri, rukovodioci timova.

Cilj treninga:

Razvoj veštine prenosa ovlašćenja i odgovornosti na članove tima.

Teme:

 • Pojam delegiranja
 • Ciljevi delegiranja, uloge u procesu delegiranja
 • Moć uloge menadžera i resursi tima
 • Ovlašćenje i odgovornost
 • Proces delegiranja – kome, šta, kada i kako
 • Monitoring procesa – follow up, feedback
 • Motivacija pri delegiranju
 • Komunikacija pri delegiranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • da proceni nivo resursa sa kojim raspolaže u timu
 • razume suštinu delegiranja i proces
 • adekvatno proceni kome, šta, kada i kako da delegira.
Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika prethodno održanih treninga na ovu temu.

Delegiranje - Izvod iz treninga sa alatima za rad

 

Naučite kako da efektivno delegirate da bi posao bio dobro i na vreme obavljen. Rezultat će biti Vaša bolja produktivnost, efektivnost rada i povećana vrednost organizacije.

Stilovi rukovođenja

 

Ovde možete preuzeti upitnik za utvrđivanje stilova rukovođenja. Njegovim popunjavanjem doći ćete do zaključka da li ste više orijentisani na rezultat ili na ljude. Legitimno je i jedno i drugo, ali dobar balans je najbolji.

Trening

     
  14.800,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Trening je bio vrlo zanimljiv, visoko profesionalno odrađen, a rezultat je stečeno novo znanje koje može biti iskorišćeno na mnogo načina. Lidija Milovanović, Šef finansijsko računovodstvene službe Trim doo
 • Hvala na odličnoj organizaciji! Trening se dotakao svih glavnih tema iz ove oblasti. Kornel Kovač, Business development manager Elmed
 • Izvanredno! Nadam se da ću sa primenom naučenog na ovom seminaru početi već sutra. Jasmina Malinić, Načelnik Gradska uprava Zrenjanin
 • Trener je vrlo praktičan, jasan, komunikativan i otvoren za sva pitanja. Dragan Novaković, Direktor sektora logistike Publik d.o.o.
 • Organizacija je na visokom nivou, kao i uslovi za održavanje treninga. Veoma interesantno i koncizno. Bratislav Drenovać Vojska Srbije

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking