Zapošljavanje stranaca - novine

Tip: Trening Šifra treninga: 495 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Na treningu će biti predstavljene novine u postupku zapošljavanja stranaca. Novim izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca iz jula 2023. godine je omogućeno fleksibilnije zapošljavanje stranaca i jedinstvena radno boravišna dozvola. Od 01.02.2024. godine se izdaje jedinstvena radno boravišna dozvola kao biometrijski dokument.

U Republici Srbiji oblast zapošljavanja stranaca uređuju Zakon o zapošljavanju stranaca od 4. decembra 2014. godine.

Tokom treninga će biti odgovoreno na pitanja sa kojima se polaznici susreću u praksi prilikom primene novih propisa.

Na treningu ćemo se osvrnuti na aktuelnosti u ovom zakonu, kao i na iskustva iz dosadašnje primene zakona, razgovarati o konkretnim problemima u praksi koji su učesnici radionice imali u primeni ovog zakona i iznaći rešenja za njihovo prevazilaženje.

Cilj treninga:

 • Upoznavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca iz jula 2023. godine i podzakonskim aktima
 • Upoznavanje sa postupkom koji je elektronski, digitalizovan i vrstama jedinstvene radno boravišne dozvole, strancima koji imaju slobodan pristup tržištu rada, testom tržišta rada, potrebnom dokumentacijom i rokovima za izdavanje jedinstvene dozvole, vizom D po osnovu zapošljavanja i dr.

Ciljna grupa:

poslodavci koji zapošljavaju, radno angažuju, upućuju ili ustupaju strance.

Teme:

I deo:

 • Pregled relevantnih propisa iz oblasti zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji
 • Zakon o zapošljavanju stranaca i podzakonska akta
 • Osnovni pojmovi u postupku zapošljavanja stranaca: jedinstvena dozvola za rad i boravak, poslodavac, zapošljavanje, stranac
 • Oblici angazovanja stranaca
 • Načela u postupku zapošljavanja stranaca
 • Viza D po osnovu zapošljavanja
 • Dokazi potrebni za izdavanje jedinstvene radno boravišne dozvole
 • Postupak izdavanja dozvola za rad (ponošenje zahteva, saglasnosti, mišljenja, rokovi i dr.)

II deo:

 • Novine u postupku zapošljavanja stranaca
 • Dokazi potrebni za izdavanje jedinstvene radno boravišne dozvole
 • Ugovor o radu na određeno i ugovor o radu na neodređeno vreme
 • Novi pravni institut, saglasnost i procena
 • Slobodan i ograničen pristup tržištu rada

III deo:

 • Pitanja i odgovori

 

Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Razumeju i u potpunosti primene novine u Zakonu o zapošljavanju stranaca;
 • Ispune sve obaveze u skladu sa propisima;
 • Otklone nedoumice u dosadašnjoj praksi u primeni ovih propisa.

 

Sanja Gavranović

viši savetnik, rukovodilac Grupe za normativne, upravne i upravno nadzorne poslove za oblast zapošljavanja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Audio komentari učesnika

Ovde možete poslušati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

 

 

Komentari učesnika

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihova zaštita

Koji su uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo? Koje troškove treba uzeti u obzir? Pročitajte u članku koji smo sa Vama podelili na ovu temu.

Trening

     
  25.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Predavanje je bilo veoma dobro i konstruktivno. Vesna Laković Energoprojekt hidroinženjering
 • Zadovoljan sam predavačima i načinom na koji su preneli materiju koja je bila predmet seminara. Miroslav Kitanović JP EPS ogranak RB Kolubara
 • Seminar je veoma koristan i adekvatan, predavači odlični kao i sama organizacija seminara. . Ivana Vasiljević Energoprojekt oprema ad
 • Vrlo praktičan i koristan seminar koji je zadovoljio sva moja očekivanja. Gregor Knežević Telenor doo
 • Odlično organizovano sa predavačima stručnim za oblast o kojoj se raspravljalo. Dragan Krsmanović Banca Intesa ad Beograd

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking