Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji

Tip: Trening Šifra treninga: 495 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Na treningu će biti predstavljene novine u postupku zapošljavanja stranaca. Novim izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca iz jula 2023. godine je omogućeno fleksibilnije zapošljavanje stranaca i jedinstvena radno boravišna dozvola.

U Republici Srbiji oblast zapošljavanja stranaca uređuju Zakon o zapošljavanju stranaca od 4. decembra 2014. godine i Pravilnik o dozvolama za rad.

Tokom treninga će biti odgovoreno na pitanja sa kojima se polaznici susreću u praksi prilikom primene novih propisa.

Cilj treninga:

 • Upoznavanje sa Zakonom o zapošljavanju stranaca i Pravilnikom o dozvolama za rad
 • Upoznavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca iz jula 2023. godine
 • Upoznavanje sa vrstama dozvola za rad i postupkom izdavanja dozvola za rad, potrebnom dokumentacijom i rokovima za izdavanje dozvola za rad i viza D po osnovu zapošljavanja

Ciljna grupa:

poslodavci koji zapošljavaju strance

Teme:

I deo:

 • Pregled relevantnih propisa iz oblasti zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji
 • Zakon o zapošljavanju stranaca i Pravilnik o dozvolama za rad
 • Osnovni pojmovi u postupku zapošljavanja stranaca: dozvola za rad, poslodavac, zapošljavanje, stranac
 • Načela u postupku zapošljavanja stranaca
 • Viza D po osnovu zapošljavanja
 • Objedinjeni zahtev
 • Vrste dozvola za rad u Republici Srbiji (za 7 vrsta dozvola za rad)
 • Dokazi potrebni za izdavanje dozvole za rad
 • Postupak izdavnja dozvola za rad (ponošenje zahteva, saglasnosti, mišljenja, rokovi i dr.)

II deo:

 • Novine u postupku zapošljavanja stranaca
 • Jedinstvena dozvola za rad i boravak
 • Vrste jedinstvene dozvole
 • Stranci koji imaju pravo na rad bez jedinstvene dozvole za rad i boravak
 • Viza D po osnovu zapošljavanja
 • Postupak izdavanja jedinstvene dozvole

 

Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Prepoznaju za koji vrstu dozvole za rad treba da podnesu zahtev, kome da podnesu zahtev i koje dokaze da dostave, kao i da apliciraju za dozvolu za rad u Nacionalnoj službi za zapošljavanje,
 • Se upoznaju sa konceptom zapošljavanja stranaca od 01.02.2024. (digitalizovan postupak – jedinstvena radno boravišna dozvola).
Sanja Gavranović

viši savetnik, rukovodilac Grupe za normativne, upravne i upravno nadzorne poslove za oblast zapošljavanja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Audio komentari učesnika

Ovde možete poslušati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

 

 

Komentari učesnika

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihova zaštita

Koji su uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo? Koje troškove treba uzeti u obzir? Pročitajte u članku koji smo sa Vama podelili na ovu temu.

Trening

     
  22.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Predavanje je bilo veoma dobro i konstruktivno. Vesna Laković Energoprojekt hidroinženjering
 • Zadovoljan sam predavačima i načinom na koji su preneli materiju koja je bila predmet seminara. Miroslav Kitanović JP EPS ogranak RB Kolubara
 • Seminar je veoma koristan i adekvatan, predavači odlični kao i sama organizacija seminara. . Ivana Vasiljević Energoprojekt oprema ad
 • Vrlo praktičan i koristan seminar koji je zadovoljio sva moja očekivanja. Gregor Knežević Telenor doo
 • Odlično organizovano sa predavačima stručnim za oblast o kojoj se raspravljalo. Dragan Krsmanović Banca Intesa ad Beograd

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking