Zakon o zapošljavanju stranaca i upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo

Tip: Trening Šifra treninga: 495 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Zakon o zapošljavanju stranaca od 4. decembra 2014. godine i Pravilnik o dozvolama za rad uređuju oblast zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji.

Iz napred navedenih razloga potrebno je osvrnuti se, upravo na rezultate primene Zakona sa jedne strane, i probleme koji se pojavljuju u praksi, sa druge strane, kako bi bio dat doprinos njihovom prevazilaženju u konkretnim situacijama.

Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo iz 2015. godine i pored značajnih rezultata, nije ostvario očekivane efekte u delu koji se odnosi na prikupljanje i analizu podataka pri zapošljavanju stranaca. Iz tih razloga, kao i u cilju smanjenja dodatnog administriranja za poslodavce i u cilju sprečavanja zloupotrebe instituta upućivanja zaposlenih, pristupilo se izmenama i dopunama ovog zakona. Novi zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 50/18 od 29. juna 2018. godine – u primeni je od 7. jula 2018. godine. Novine u Zakonu su od značaja za:

 • poslodavce koji upućuju zaposlene na privremeni rad u inostranstvo i
 • uslužne firme koje obavljaju administrativne i menadžerske poslove u vezi sa upravljanjem ljudskih resursa

Na seminaru ćemo se osvrnuti na novine u ovom zakonu, kao i na iskustva iz dosadašnje primene zakona, razgovarati o konkretnim problemima u praksi koji su učesnici radionice imali u primeni ovog zakona i iznaći rešenja za njihovo prevazilaženje.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o zapošljavanju stranaca, Pravilnikom o dozvolama za rad, postupkom izdavanja dozvola za rad, potrebnom dokumentacijom i rokovima za izdavanje kao i upoznavanje sa novinama u Zakonu o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo.

Ciljna grupa:

Poslodavci koji zapošljavaju strance i upućuju zaposlene na rad u inostranstvo.

Teme:

 • Novine u Zakonu o zapošljavanju stranaca
 • Novine u postupku izdavanja dozvola za rad, viza po osnovu zapošljavanja, privremeni boravak i stalno nastanjenje
 • Dokazi potrebni za izdavanje dozvola za rad
 • Vrste dozvola za rad u Republici Srbiji (za 7 vrsta dozvola za rad)
 • Postupak izdavanja dozvola za rad (ponošenje zahteva, saglasnosti, mišljenja, rokovi i dr.)
 • Novine u Zakonu o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
 • Nova ograničenja propisana Zakonom kada je u pitanju upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
 • Koje dosadašnje obaveze poslodavca su ukinute
 • Ključne obaveze poslodavaca

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • prepozna za koji vrstu dozvole za rad treba da podnese zahtev, kome da podnese zahtev i koje dokaze da dostavi;
 • aplicira za dozvolu za rad u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
 • sazna kakav ugovor sa stranim državljaninom može da se zaključi u Republici Srbiji;
 • sazna koja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruju strani državljani u radnom odnosu u Republici Srbiji;
 • razume i u potpunosti primeni Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo;
 • otkloni nedoumice u dosadašnjoj praksi u primeni ovog zakona;
 • se upozna sa novinama u zakonu koje se odnose na obaveze poslodavca;
 • unapredi svoje znanje u ovoj oblasti;
 • pronađe rešenja za probleme u primeni zakona.
Sanja Gavranović

viši savetnik, rukovodilac Grupe za normativne, upravne i upravno nadzorne poslove za oblast zapošljavanja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Snežana Bogdanović

viši savetnik, šef Odseka za normativne i studijsko-analitičke poslove u oblasti rada u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Audio komentari učesnika

Ovde možete poslušati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

 

 

Komentari učesnika

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihova zaštita

Koji su uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo? Koje troškove treba uzeti u obzir? Pročitajte u članku koji smo sa Vama podelili na ovu temu.

Trening

17.02.2022. 09:30 - 14:00 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Predavanje je bilo veoma dobro i konstruktivno. Vesna Laković Energoprojekt hidroinženjering
 • Zadovoljan sam predavačima i načinom na koji su preneli materiju koja je bila predmet seminara. Miroslav Kitanović JP EPS ogranak RB Kolubara
 • Seminar je veoma koristan i adekvatan, predavači odlični kao i sama organizacija seminara. . Ivana Vasiljević Energoprojekt oprema ad
 • Vrlo praktičan i koristan seminar koji je zadovoljio sva moja očekivanja. Gregor Knežević Telenor doo
 • Odlično organizovano sa predavačima stručnim za oblast o kojoj se raspravljalo. Dragan Krsmanović Banca Intesa ad Beograd

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking