Opasne materije, eksplozije i požari

Tip: Trening Šifra treninga: 430 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 10 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Obzirom na razvoj novih tehnologija, neophodno je da se u okviru ovih tehnologija prati i ponašanje novih materija i materijala koji se sa njima javljaju. Za razliku od ranije korištenih materija i materijala koji su uglavnom bili zasnovani na prirodnim komponentama, pojavom novih tehnologija srećemo sve više sintetičke materijale koji pri sagorevanju ispoljavaju druge specifičnosti. Materije i materijali, često razvijani samo za potrebe pojedinih tehnologija, kasnije su našle primenu i u drugim tehnologijama, tako da se mogu sresti i na mestima gde prvobitno nisu bile predviđene. Ove materije i materijali zahtevaju i novi pristup na intervencijama, kada u slučajevima udesa (akcidenata), požara i eksplozija, u okolini ovih događaja dolazi i do pojave opasnih materija.

Lica zadužena za organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara u svim kategorijama ugroženosti od požara, kao i komandiri vatrogasnih jedinica u okviru prve kategorije ugroženosti od požara, uglavnom imaju problem sa pojavom opasnih materija. Cilj ovog seminara je da se ova lica pripreme za susret sa novim tehnologijama i mogućom pojavom opasnih materija kod udesa, požara i eksplozija.

Polaznicima seminara se na ovaj način omogućava da kroz interaktivno predavanje na lak i dostupan način obnove ranije stečena znanja o opasnim materijama, požarima i eksplozijama i da se putem prezentacije i filmova upoznaju sa novim sredstvima za gašenje požara.

Ciljna grupa:

Lica zadužena za organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara u svim kategorijama i komandiri vatrogasnih jedinica u okviru prve kategorije ugroženosti od požara.

Cilj seminara:

Da se kroz interaktivno predavanje na lak i dostupan način obnove ranije stečena znanja o opasnim materijama, požarima i eksplozijama i da se lica na seminaru putem prezentacije i filmova i interaktivno upoznaju sa novim metodologijama postupanja u slučaju udesa sa opasnim materijama u požarima i eksplozijama.

Teme:

 • Osnovni pojmovi vezani za opasne materije, požare i eksplozije

o  Pojam opasne materije, požara i eksplozije, definicije

o  Osnovni uslovi za nastanak udesa sa opasnom materijom, požara i eksplozija, definicije

 • Klasifikacije opasnih materija, požara i eksplozija

o  Klasifikacija opasnih materija, osnovne fizičko-hemijske osobine

o  Klasifikacija požara po mestu nastanka, obimu, vrsti gorive materije i fazama razvoja

o  Klasifikacija eksplozija, uslovi za nastanak

 • Izvori opasnosti kod pojave opasnih materija, požara i eksplozija

o  Opasnosti kod pojave opasnih materija, osnove preventive

o  Opasnosti od pojave požara, osnove preventive

o  Opasnosti od stvaranja uslova za eksploziju, osnove preventive, zone opasnosti

 • Postupci u slučaju udesa sa opasnim materijama i pojave opasnih materija u slučaju požara i eksplozija

o  Postupak u slučaju udesa sa opasnim materijama i bezbedno odstojanje

o  Postupak u slučaju požara sa pojavom opasnih materija i bezbedno odstojanje

o  Postupak u slučaju eksplozija sa pojavom opasnih materija i bezbedno odstojanje

 Po završetku seminara polaznik je osposobljen da:

Primeni znanje u vezi poznavanja opasnih materija i postupkom u slučaju udesa sa opasnim materijama u požarima i eksplozijama.

Audio komentar učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika seminara.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

     
  15.800,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je odlično organizovan. Vreme trajanja je optimalno. Dobar predavač i pripremljeni materijal. Uslovi za rad odlični. Vojislav Marković Miteko Kneževac
 • Predavanje je korisno, u skladu i potrebama radnog mesta. Zadovoljan sam i moja očekivanja su ispunjena. Miloš Kozomora NIS a.d.

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking