Kratke specifične forme komunikacije

Tip: Trening Šifra treninga: 314 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

* Optimalan broj polaznika *Praktičan rad vežbi na računaru *Svakom učesniku obezbeđen laptop*

Uspešna komunikacija predstavlja jednu od osnovnih veština i jedan je od vitalnih faktora uspeha u svakodnevnom poslovanju. Komunikacija je proces koji angažuje kako svesne, tako i nesvesne procese kod subjekata. Specifičnosti poruke i izazovi konteksta predstavljaju samo neke od filtera koji definišu način na koji će poruka biti primljena.

U svojoj suštini, svaka komunikacija ima za cilj da izazove neku vrstu reakcije ili promene. Ona treba da navede sagovornika:

 • da sasluša i primi poruku,
 • da je ispravno razume
 • da sprovede neku aktivnost.

Veštine upućivanja:

 • izvinjenja,
 • pohvale,
 • kritike,
 • savladavanja problema,
 • motivacije ili
 • predstavljanja svoje ideje u najkraćem roku

doprinose izgradnji lične reputacije, postizanju ličnih ciljeva i često direktno utiču na produktivnost u timu.

Ovaj trening posvećen je upravo strategijama postizanja željenog ishoda komunikacije u specifičnim okolnostima u dinamičnom kontekstu. Kroz interaktivne vežbe i studije slučaja, polaznici pripremaju pisanu i usmenu formu kratkih specifičnih poruka. Priručnik za polaznike obuhvata prikaz osnovnih psiholoških tehnika i primere poruka u specifičnim okolnostima.

Ciljna grupa:

Trening je namenjen svima koji su u poslovnom okruženju upućeni na timski rad i komunikaciju. Posebno je koristan menadžerima i liderima čiji posao direktno zavisi od izgradnje podsticajnog radnog okruženja.

Cilj treninga:

Razvijanje kompetencija za komunikaciju u specifičnim okolnostima u poslovnom okruženju, poput konflikata, nagrađivanja, iniciranja aktivnosti i sl.

Teme:

 • Uvod

o   Specifičnost i značaj komunikacije,

o   Percepcija kao sudbina poruke,

o   Dinamika grupe – sociometrijski pristup.

 • Elementi komunikacijskog procesa

o  Smisao nastaje u prijemu poruke,

o  Prepreke za efikasnu komunikaciju,

o  Neverbalni i paraverbalni elementi poruke,

o  Povratna informacija.

 • Planiranje poruke:

o  Cilj,

o  Recipijent,

o  Kontekst.

 • Komunikacija u konfliktu

o  Specifičnosti,

o  Stilovi komunikacije u konfliktu,

o  Strategija rešavanja konflikata,

o  Sadržaj uspešne poruke.

 • Negativne poruke

o  Specifičnosti,

o  Žalbe i pritužbe,

o  Odbijanje,

o  Konstruktuvna kritika,

o  Stil negativnih poruka,

o  Sadržaj uspešne negativne poruke.

 • Pozitivne poruke

o  Specifičnosti,

o  Pohvale i čestitke,

o  Promocije,

o  Motivacija,

o  Stil pozitivnih poruka,

o  Sadržaj uspešnih pozitivnih poruka.

 • Predstavljanje ideja i koncepata

o  Specifičnosti,

o  Elevator pitch,

o  Sadržaj kratke angažujuće poruke.

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • razume ulogu značaj komunikacije u poslovnom okruženju,
 • analizira primaoce poruke, kontekst i kanal komunikacije,
 • prilagodi poruku potrebama i percepciji recipijenata,
 • iskoristi komunikaciju u konfliktnim situacijama kao instrument za postizanje pozitivnog ishoda,
 • uputi efektne i afirmativno formulisane negativne poruke,
 • uputi pozitivne poruke sa konkretnim ishodom,
 • predstavi ideju ili koncept na efektan način u vrlo kratkom roku.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking