Izrada Pravila zaštite od požara

Tip: Trening Šifra treninga: 426 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Obzirom na izmene u Zakonu o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br.111/2009 i 20/2015), neophodno je da se u okviru ovih izmena izvrše i izmene u Pravilima zaštite od požara, ranije donetih po osnovu člana 28. Zakona. Za razliku od ranije donetih Pravila, izmene člana 28. Zakona predviđaju jasnije definisanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara i proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz pojedinih prostora kojima subjekat raspolaže. S tim u vezi ove izmene zahtevaju i novi pristup u izradi Pravila, kada se pri izradi istih mora više pažnje posvetiti obavezama i odgovornostima, kao i metodologijama za proračun efikasne evakuacije i izrade Plana evakuacije sa standardnim procedurama vezanim za redovan rad i evakuaciju.

Lica zadužena za organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara u svim kategorijama ugroženosti od požara, kao i lica koja rade Pravila zaštite od požara, Programe obuke i Plan evakuacije imaju problem sa izradom ovih akata. Cilj ovog seminara je da se ova lica pripreme za izradu ovih akata.

Polaznicima seminara se na ovaj način omogućava da kroz interaktivno predavanje na lak i dostupan način obnove ranije stečena znanja i da se putem ovog seminara upoznaju sa novim zahtevima iz Zakona o zaštiti od požara.

Ciljna grupa:

Lica zadužena za organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara u svim kategorijama i lica angažovana na izradi Pravila zaštite od požara(pravna i tehnička služba).

Cilj seminara:

Da se učesnici putem prezentacije i interakcije sa predavačem upoznaju sa novim izmenama u Zakonu o zaštiti od požara i metodologijama za izradu Pravila, Programa obuke i Plana evakuacije.

Teme:

 • Osnovni pojmovi vezani za izmene u članu 28. Zakona o zaštiti od požara

          o    Raniji sadržaj Člana 28. i izmene u Zakonu o zaštiti od požara(20/2015)

          o    Prava obaveze i odgovornosti zaposlenih – opšte

          o    Proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta – opšte

 • Pravila zaštite od požara

          o    Organizacija tehnološkog procesa

          o    Zaštita od požara u zavisnosti od namene objekta

          o    Plan evakuacije, uputstvo za postupanje u slučaju požara

          o    Način osposobljavanja i izrada opšteg i posebnog dela Programa osnovne obuke

          o    Prava obaveze i odgovornosti zaposlenih

          o    Metode proračuna maksimalnog broja ljudi u objektima

 • Vežba – izrada Pravila zaštite od požara sa prilozima

          o    Izrada Pravila zaštite od požara

          o    Izrada Plana evakuacije sa postupcima u slučaju požara sa proračunom

          o    Izrada Programa obuke

Po završetku seminara polaznik je osposobljen da:

Primeni znanje u vezi poznavanja odredaba Zakona o zaštiti od požara i najnovijih izmena u Zakonu koje se odnose na izradu Pravila zaštite od požara.

Audio komentar učesnika seminara

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

07.09.2021. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 15.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Predavanje je korisno, u skladu i potrebama radnog mesta. Zadovoljan sam i moja očekivanja su ispunjena. Miloš Kozomora NIS a.d.
 • Seminar je odlično organizovan. Vreme trajanja je optimalno. Dobar predavač i pripremljeni materijal. Uslovi za rad odlični. Vojislav Marković Miteko Kneževac
 • Korisna tema koja je neophodna velikom broju rukovodilaca koji odlučuju o sistemina gašenja požara koji će biti primenjivani. Aleksandar Romandić Roma company
 • Veoma korisno. Predavač je iskusan i dobro je približio temu. Igor Miljković HE Đerdap 2 Negotin

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking