Poreski tretman zarada direktora, članova upravnog i nadzornog odbora, osnivača

Tip: Trening Šifra treninga: 62 Trajanje: 3 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa poreskim tretmanom (obaveza plaćanja poreza i doprinosa) prihoda po osnovu naknade za rad koju ostvare:

 • Fizička lica osnivači privrednih društava
 • Direktori u radnom odnosu
 • Direktori koji su zaključili ugovor o pravima i obavezama (van radnog odnosa)
 • Članovi upravnih i nadzornih odbora

Ovaj seminar takođe može biti veoma koristan onim pravnim licima koji su rezidenti Republike Srbije (isplatioci prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Polaznici seminara će biti u prilici da se u jednoj tako kompeksnoj materiji kao što je oporezivanje prihoda konsultuju sa predavačima koji su vrhunski stručnjaci na polju poreske politike i tako reše nedoumice koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

 • Pravna lica - rezidenti Republike Srbije, koji kao isplatioci prihoda fizičkim licima obračunavaju i plaćaju po odbitku porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje
 • Svi ostali zainteresovani

Cilj seminara:

Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnom primenom, omogućava se da obveznici u svakom konkretnom slučaju pravilno primene propise i shodno tome imaju mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno tj. poresko planiranje.

Teme:

 • Naknade i druga primanja koja ostvaruju fizička lica kao osnivači, direktori koji su u radnom odnosu, direktori koji su zaključili ugovor o pravima i obavezama (nisu u radnom odnosu), članovi upravnih i nadzornih odbora
 • Porez i doprinosi po osnovu zarade
 • Oporezivanje prihoda od kapitala
 • Drugi prihodi
 • Način utvrđivanja i plaćanja poreza
 • Vrste doprinosa
 • Osnovice i stope doprinosa
 • Način obračunavanja i plaćanja doprinosa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava zakonom propisane poreske obaveze u vezi sa oporezivanjem prihoda navedenih kategorija obveznika (u skladu sa stepenom samostalnosti i odgovornostima radnog mesta).

Svetlana Kuzmanović Živanović

Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Audio komentari učesnika

 

Utiske polaznika koji su pohađali ovaj seminar poslušajte ovde.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

     
  18.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Izlaganjeje bilo izuzetno zanimljivo i korisno.Predavač je na stručan, jasan i razumljiv način obradio sve oblasti sadržane u zakonu o porezu na dohodak građana. Biljana Milanov, Rukovodilac finansija Šećerana TETO
 • Današnji seminar je bio veoma uspešan. Pružio mi je neophodne informacije koje će mi koristiti u daljem radu, a dodatno sam rešio neke dileme vezane za ovu temu. Radojka Dražić, stručni saradnik u računovodstvu UniCredit Bank Srbija a.d.
 • Seminar je bio koristan, zanimljiv i sa dosta primeraiz prakse. Predavač je koncizan, ljubazan, vrlo skoncentrisan na oblast koju predaje. Jelena Nikolić, Šef obračunske službe Holding industrija kablova Jagodina

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking