Bezbednost dečjih igrališta – novi pravni okvir u Republici Srbiji

Tip: Trening Šifra treninga: 1014 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta stupio je na snagu 25. avgusta 2018. godine, a pojedine odredbe su unapređene u junu 2019. godine. Koje je novine Pravilnik iz juna 2019. doneo?

Pravilnikom se „uvode“ evropski standardi za opremu koja se postavlja na dečja igrališta i u kojima su sadržani zahtevi za:

 • bezbednost u pogledu materijala,
 • projektovanje i izradu,
 • načine ispitivanja i sl.

čime se bezbednost dece direktno diže na viši – prihvatljiv nivo. Zapravo, navedeni standardi postaju neodvojivi i sastavni deo Pravilnika.

Prema ovom propisu, podloga na igralištima mora da bude takva da poseduje određeno svojstvo ublažavanja (amortizacije) udara, sačinjena od prirodnih materijala poput peska, trave, šljunka, malča ili gume. Takođe, Pravilnik daje prostora opremi u smislu većeg stepena „kreativnosti“ kako bi doprinela dodatnom razvoju motorike kod dece.

Pravilnik je propisao rok od tri godine da se sva igrališta dovedu u bezbedno stanje. Odnosno, postojeća dečja igrališta moraju da se usaglase (rekonstruišu) sa određenim zahtevima iz Pravilnika do 23. novembra 2021. godine.

Lokalne samouprave i ostali vlasnici dečjih igrališta su u obavezi da vode evidenciju i da na zahtev, obaveštavaju Ministarstvo privrede o određenim aktivnostima.

Kada je u pitanju nadležnost u vezi sa ispunjavanjem zahteva iz Pravilnika, u najvećoj meri je za to zadužena komunalna inspekcija, kao i tržišna inspekcija.

Cilj treninga:

 • Upoznavanje sa konceptom novog pravnog okvira
 • Upoznavanje sa propisanim zahtevima za postavljanje igrališta, kao i za opremu
 • Razumevanje odnosa standarda i Pravilnika
 • Razumevanje pojma odgovornosti lica odgovornog za postavljanje igrališta, proizvođača, uvoznika, distributera, upravljača
 • Upoznavanje i razumevanje odgovarajućih procedura ocenjivanja usaglašenosti
 • Upoznavanje sa tehničkom dokumentacijom
 • Razumevanje koncepta održavanja, kao i redovnih i vanrednih pregleda

Ciljna grupa:

Trening je namenjen svima onima koji su uključeni u proces upravljanja, održavanja, nabavke, projektovanja, izgradnje dečjih igrališta na otvorenom prostoru; proizvođačima, uvoznicima i distributerima opreme za dečja igrališta; predstavnicima lokalne samouprave kao vlasnicima dečjih igrališta, koji obavljaju poslove pripreme i sprovode javne nabavke; telima za ocenjivanje usaglašenosti; komunalnim preduzećima koja su zadužena za uređenje i održavanje dečjih igrališta; predstavnicima lokalne samouprave koji obavljaju poslove komunalne inspekcije; predškolskim ustanovama i drugim zainteresovanim stranama.

Teme:

 • Aktuelno stanje u oblasti
 • Iskustva iz regiona i EU
 • Osnove koncepta novog pravnog okvira u oblasti dečjih igrališta na otvorenom
 • Srpski standardi serije SRPS EN 1176 i SRPS EN 1177
 • Zahtevi za postavljanje dečjih igrališta
 • Zahtevi za opremu i potrebne površine na dečjim igralištima
 • Imenovana tela
 • Ocenjivanje usaglašenosti dečjih igrališta
 • Ocenjivanje usaglašenosti opreme za dečja igrališta
 • Isprave o usaglašenosti i znak usaglašenosti
 • Redovni i vanredni pregledi dečjih igrališta
 • Javne nabavke
 • Inostrani sertifikati
 • Study case

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume koncept novog pravnog okvira;
 • Razume i praktično primeni zahteve za postavljanje igrališta kao i za opremu;
 • Tumači nivoe odgovornosti lica odgovornog za postavljanje igrališta, proizvođača, uvoznika, distributera, upravljača;
 • Razume i primeni odgovarajuće procedure ocenjivanja usaglašenosti;
 • Prepozna tehničku dokumentaciju;
 • Razume obaveze održavanja i redovnih i vanrednih pregleda.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking