Praktična primena Zakona o prekršajima

Tip: Trening Šifra treninga: 390 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013.) čija je primena počela od 01.03.2014. godine. Novine su veoma značajne za privredne subjekte (napr.u oblasti carinskog i deviznog poslovanja i finansija) . Nova i brojna zakonska rešenja koja propisuje Zakon o prekršajima motivisana su težnjom zakonodavca da podigne na viši nivo opštu efikasnost i profesionalizam vođenja prekršajnog postupka, prevashodno u oblasti izricanja i sprovođenja prekršajnih sankcija, a sa posebnim akcentom na postupku naplate izrečenih novčanih kazni. Slična zakonska rešenja već godinama postoje u zakonodavstvu brojnih evropskih zemalja, ali će konačnu ocenu njihove opravdanosti i svrsishodnosti u Republici Srbiji dati buduća sudska praksa.

 Ovim zakonom predviđene su i dve evidencije. U evidenciji o kažnjavanju biće upisani svi podaci o onima koji su kažnjeni, za koje su prekršaji kažnjeni i kojom vrstom sankcije. Uvidom u ovu evidenciju sud može da proveri da li je osoba kojoj sudi već kažnjavana što može da bude otežavajuća okolnost novoj kazni. Postojaće i Jedinstveni registar izrečenih sankcija i Jedinstveni registar neplaćenih kazni i drugih novčanih davanja koja nisu plaćena u roku. Ovi registri imaju praktične posledice, jer ako se vaši podaci nađu u njima, recimo, ako je kažnjeno pravno lice ili preduzetnik, neće moći da promeni delatnost ili registraciju dok ne plati kaznu. Velike su novine koje se odnose i na sobraćajne prekršaje.

Cilj seminara je da se polaznici kroz interaktivnu komunikaciju sa predavačima upoznaju sa najprimarnijim promenama koje ovaj zakon donosi.

Ciljna grupa:

Advokati, pravnici u javnim i privatnim preduzećima, vozari, transporteri u međunarodnom saobraćaju, kao i svi oni koji žele da se upoznaju sa novinama zakona.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu o prekršajima i dobiju odgovore koje se odnose na njihovu primenu u praksi.

Teme:

Materijalno pravne odredbe

 • Osnovne odredbe;
 • Izvršenje prekršaja;
 • Odgovornost za prekršaj;
 • Prekršajne sankcije;
 • Oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekršajem;
 • Zastarelost

Prekršajni postupak

 • Načela postupka; Organi nadležni za vođenje postupka; Okrivljeni; Oštećeni;
 • Troškovi prekršajnog postupka; Imovinskopravni zahtev; Dostavljanje pismena i razmatranje spisa;
 • Pokretanje prekršajnog postupka; Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog;
 • Saslušanje okrivljenog; Uviđaj i veštačenje; Pretresanje prostorija i lica;
 • Sporazum o priznanju prekršaja; Pretres; Prekid postupka;
 • Presuda i druge odluke; Redovni pravni lek; Vanredni pravni lekovi;
 • Postupak prema maloletnicima; Naknada štete i vraćanje novčanog iznosa zbog neopravdanog kažnjavanja;
 • Izvršenje odluka; Jedinstveni registri

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Razume koncept novog Zakona o prekršajima i praktično primenjuje novine i rešenja koja su zakonom propisana.

dr Mirjana Šušnjara

sudija Prekršajnog apelacionog suda, od nedavno u penziji. Radnu praksu sticala u Opštinskom sudu, Saveznom sudu, Ministarstvu trgovine i naučnom institutu za transfer tehnologije na savetničkim mestima. Sudija u prvom, drugom i trećem stepenu za republičke i savezne prekršaje preko 15 god. Član radne grupe za novi Zakon o prekršajima i druge propise. Aktivan predavač i autor mnogih stručnih radova.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara na temu Zakona o prekršajima.

Trening

     
  11.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Koristan seminar koji će mi olakšati primenu odredbe novog Zakona o prekršajima. Veliko hvala. Goran Trifunović, Direkcija za sudske poslove NIS a.d.
 • Bilo je vrlo koncizno i svedeno na bitno i bazirano na praktičnoj primeni. Veoma sam zadovoljna. Milena Harambašić, Stručni saradnik za pravne poslove „Telekom Srbija“ a.d.
 • Seminar je odlično organizovan a tema je sjajno objašnjena od strane predavača. Sve pohvale za organizaciju. Stevo Bajić, Savetnik u odeljenju za registre, Agencija za borbu protiv korupcije

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking