Menica u stečaju

Tip: Trening Šifra treninga: 382 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

*Ovaj seminar je odobren od strane Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i uvršten u spisak stručnih seminara za usavršavanje stečajnih upravnika*

Zakon o stečaju, kao ni ranije važeći stečajni zakoni, nisu posebnim odredbama regulisali pitanja u vezi sa mogućnošću preduzimanja meničnih radnji u toku stečajnog postupka od strane kako stečajnog dužnika tako i od strane poverilaca i trećih lica odnosno postupanje sa menicama koje su u momentu otvaranja stečaja bile izdate od strane stečajnog dužnika ili trećih lica u korist stečajnog dužnika.

Zakonodavac putem stečajnog zakona nije posebnim odredbama regulisao ni pitanje mogućnosti izdavanja menica od strane stečajnog dužnika u toku stečajnog postupka niti izdavanje menica u korist stečajnog dužnika dok je stečajni postupak u toku. Stoga se može zaključiti da se zakonodavac opredelio da se u takvim situacijama na preduzimanje meničnih radnji, uključujući i isplatu po menici, primenjuju odredbe drugih propisa koji regulišu postupak izdavanja menica i preduzimanja određenih meničnih radnji. To se, pre svega, odnosi na Zakon o menici, ali i na Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o platnom prometu. Na osnovu te konstatacije sledi zaključak da stečajni dužnik kao i treća lica u odnosu na stečajnog dužnika, a koji su izdavaoci i korisnici menice, mogu preduzimati menične radnje neograničeno.

Međutim, imajući u vidu da je stečajni postupak sudski postupak čija je svrha ravnomerno namirenje poverilaca u okviru postojeće imovine stečajnog dužnika, te određene norme stečajnog zakona koje su usmerene na obezbeđivanje ostvarenja te svrhe, pomenuti zaključak nije pravilan. Zakon o stečaju sadrži odredbe koje eliminišu ili ograničavaju mogućnost preduzimanja određenih radnji koje se odnose na imovinu stečajnog dužnika, pa time i meničnih radnji, te se takve odredbe se kao lex specialis imaju primeniti u slučaju korišćenja meničnih prava.

U praksi se, mada ne tako često, javljaju određena sporna pitanja u vezi sa upotrebom menica. U okviru seminara će se razmotriti najvažnija pitanja vezana za ovu problematiku i dati odgovori na najkraći mogući način.

Ciljna grupa:

Pravnici u privrednim društvima, bankama, stečajni upravnici itd.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa situacijama u kojima se javlja menica kao specifična hartija od vrednosti i prikaže postupanje sa menicom odnosno preduzimanje meničnih radnji u situaciji kada je jedno od lica u menici stečajni dužnik.

Teme:

 • Menica i menične radnje;
 • Stečajni dužnik kao menični poverilac;
 • Stečajni dužnik kao menični dužnik;
 • Menica u reorganizaciji;
 • Problemi u praksi;
 • Pitanja i odgovori.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Preduzima menične radnje u situaciji kada je jedno od lica u menici stečajni dužnik.

Snežana Marić

sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Odeljenja za privredne sporove. Predsednik i dugogodišnji član veća PAS specijalizovanog za sporove iz bankarskog poslovanja. Autor više stučnih radova, među kojima  su i radovi iz materije bankarskog poslovanja.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking