Investiciona analiza

Tip: Trening Šifra treninga: 1 Trajanje: 12 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Cilj finansijskog menadžera je da maksimizira vrednost vlasničkog interesa. Zbog toga menadžer mora da:

 • oceni investicione mogućnosti i
 • odredi one koje kreiraju dodatu vrednost.

Menadžeri moraju da evaluiraju brojne faktore prilikom donošenja investicionih odluka. Nije dovoljno da se proceni samo uticaj investicija na buduće novčane tokove već je potrebno oceniti i neizvesnosti povezane sa tim budućim tokovima.

Neizvesnost se reflektuje u diskontnoj stopi i nju je potrebno pravilno utvrditi. Određivanje diskontne stope za preduzeća koja investiraju u Srbiji je problematično, zbog toga će na ovom seminaru kroz praktične primere biti prikazano određivanje adekvatne diskontne stope.

Investicije su ulaganja u dugoročnu imovinu koja određuju budućnost preduzeća i zbog toga je potrebno primeniti različite sofisticirane alate koji će pomoći da se izbegnu pogrešna ulaganja i da ta budućnost bude svetla.

Ovaj trening će se realizovati kroz rad na računaru, i pored metodoloških izlaganja na trenigu će se interaktivno rešavati različite studije slučajeva i kviz pitanja.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, zaposleni u finansijama i kontrolingu i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:

Osposobljavanje za ocenu investicionih projekata

Teme:

 • Investicije (CapEx i OpEx)
 • Proces kapitalnog budžetiranja
 • Relevantni novčani tokovi
 • Metoda perioda povrata
 • Prinos na anagažovani kapital
 • Diskontovanje novčanih tokova
 • Metoda neto sadašnje vrednosti
 • Metoda interne stope prinosa
 • Primena metode DNT u evaluaciji projekata
 • Rizik i neizvesnost
 • Analiza senzitivnosti
 • Analiza verovatnoće
 • Ostale tehnike prilagođene za rizik
 • Lizing ili kupovina
 • Odluke o zameni imovine
 • Ograničenost kapitala

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Prepozna razliku između kapitalnih izdataka i rashoda perioda i razliku između investicija u stalnu imovinu i obrtni kapital
 • Objasni ulogu procene investicija u procesu kapitalnog budžetiranja
 • Razume faze u procesu kapitalnog budžetiranja u odnosu na strategiju preduzeća
 • Identifikuje i obračuna relevantne novčane tokove za investicione projekte
 • Obračuna period povrata i diskutuje njegovu korisnost kao metode za procenu investicija
 • Obračuna stopu prinosa na anagažovani kapital (računovodstvenu stopu prinosa) i diskutuje njenu korisnost kao metode za procenu investicija
 • Objasni i primeni koncepte povezane sa kamatom i diskontovanjem
 • Obračuna sadašnju vrednost
 • Razume značaj vremenske vrednosti novca i ulogu cene kapitala u proceni investicija
 • Obračuna sadašnju vrednost i diskutuje njenu korisnost kao metode procene investicija
 • Obračuna internu stopu prinosa i diskutuje njenu korisnost kao metode procene investicija
 • Opiše i diskutuje razliku između rizika i neizvesnosti u vezi sa verovatnoćom i povećanjem veka projekta
 • Primeni analizu senzitivnosti na investicione projekte
 • Primeni analizu verovatnoće na investicione projekte
 • Primeni ostale tehnike prilagođene za rizik i neizvesnost u proceni investicija (simulacija, prolagođeni period povrata, diskontna stopa prilagođena za rizik)
 • Oceni odluke o lizingu naspram odluka o kupovini
 • Oceni odluke o zameni imovine pomoću ekvivalentnog godišnjeg troška
 • Primeni indeks profitabilnosti
 • Diskutuje razloge ograničenosti kapitala
Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali treningu na ovu temu.

Trening

22.07.2024.-23.07.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 12 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 44.200,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking