Aktivno oplemenjivanje i privremeni uvoz robe

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Domaći privredni subjekti često nemaju dovoljno sredstava za finansiranje proizvodnih aktivnosti i aktivnosti vezanih za pozicioniranje na inostranom tržištu.

Kako bi se omogućilo poslovanje uz minimum ulaganja, bez plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a, u carinskom postupku aktivnog oplemenjivanja je dozvoljeno domaćem licu da koristi stranu robu radi obrade, prerade, popravke i sl. u cilju ponovnog izvoza dobijenih proizvoda ili stavljanja robe u neki drugi carinski postupak.

Pravila postupka aktivnog oplemenjivanja se primenjuju i u postupku reeksportne dorade uz uvažavanje razlika koje ovaj spoljnotrgovinski posao sa sobom nosi.

S druge strane, privredni subjekti koriste carinski postupak privremenog uvoza ukoliko postoji potreba da se u carinskom području Republike Srbije koristi strana roba (namenjena ponovnom izvozu) na način koji neće izmeniti njeno stanje osim trošenja po osnovu upotrebe (npr. korišćenje povratne ambalaže, zakup, lizing, izlaganje na sajmovima ili izložbama i sl.). Na ovaj način oni određeno vreme upotrebljavaju stranu robu, bez primene mera komercijalne politike i bez plaćanja ili uz delimično plaćanje uvoznih dažbina, a zatim je u nepromenjenom stanju vraćaju u inostranstvo.

Posebna pažnja tokom seminara će biti posvećena:

 • popunjavanju i podnošenju zahteva,
 • pripremi potrebne dokumentacije,
 • određivanju normativa i rokova,
 • mogućnosti da u postupku učestvuje više lica,
 • načinima završetka postupka i obračunu carinskog duga kao i
 • razlikama u postupanju koje su od 17. juna 2019. godine uvedene novim Carinskim zakonom.

Na seminaru će biti predstavljeni propisi i procedure vezani za ove postupke kao i odgovarajući primeri iz prakse koji će polaznicima omogućiti da odaberu oblik aktivnog oplemenjivanja ili privremenog uvoza koji im najviše odgovara, a zatim i da pravilno sprovedu odabrani postupak.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu: uvoznici, izvoznici, špediteri...

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa prednostima postupka aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza, načinom njegovog sprovođenja i pravima i obavezama koje se pri tom preuzimaju.

Teme:

 • Vrste aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza
 • Normativ i vođenje evidencije
 • Ekonomski uslovi
 • Priprema dokumentacije i podnošenje zahteva
 • Rokovi
 • Stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza
 • Sprovođenje postupka
 • Načini okončanja postupka
 • Načini utvrđivanja iznosa carinskog duga

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • iskoristi prednosti i uštede koje mogu da se ostvare korišćenjem postupaka aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza;
 • pripremi potrebnu dokumentaciju i popuni zahtev za sticanje prava za obavljanje postupka;
 • pravilno sprovede željeni postupak.
Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara o aktivnom oplemenjivanju.

Pravila postupka aktivnog oplemenjivanja

Kako se stiče pravo na korišćenje postupka aktivnog oplemenjivanja i koja roba se može staviti u ovaj postupak? Pročitajte više o ovome u sledećem članku.

Kako smanjiti rizike sprovođenja postupka aktivnog oplemenjivanja?

Radi smanjenja rizika carinskog postupka, a pre upuštanja u postupak aktivnog oplemenjivanja, zainteresovani privredni subjekat mora imati jasne odgovore na određena pitanja. Koja su to pitanja saznajte u ovom članku.

Trening

13.10.2022. 09:30 - 14:00 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 18.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Sva moja očekivanja u vezi sa ovim seminarom su ispunjena. Predavanje je bilo zanimljivo zbog aktivnog učešća samih polaznika seminara. Seminar je bio veoma zanimljiv i jasan . Gordana Caran, Stručni saradnik za uvoz Fresenius medical care Srbija d.o.o.
 • Stekao sam mnogo novih, korisnih znanja i veština koje de mi pomoći u budućnosti. Zaista korisno predavanje koje je premašilo moja očekivanja. Bojan Međeri, Menadžer nabavke i prodaje Knott Autoflex YUG d.o.o.
 • Seminar je bio veoma zanimljiv i koristan. Odgovori koje sam dobio od strane predavača će mi pomoći u daljem radu. Tatjana Grabner, Agent logistike Philips moris operations a.d.Niš
 • Iako nakon određenog iskustva u radu na ovu temu, stekao sam dosta novih saznanja, bilo je i više nego očekivano, potupno sam zadovoljan. Predrag Radojević, Referent logistike Panasonic Lighting Devices Svilajnac
 • Odličan seminar u svakom smislu. Predavač je bio maksimalno strpljiv i predusretljiv. Olivera Đoković, Samostalni referent izvoza Metalac posuđe d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking