Poreski i finansijski prekršaji pred prekršajnim sudom

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Svi subjekti u društvu odgovaraju za poreske i druge finansijske prekršaje pred prekršajnim sudom - kršenje ovih propisa je redovno i propusti su slučajni ili namerni.

Propisi iz ove oblasti su u nadležnosti institucija koje vrše nadzor nad finansijskim propisima:

 • poreska uprava,
 • devizni inspektor,
 • državni revizor,
 • budžetski inspektor

i odgovornost finansijske prirode i kršenje tih propisa povlači visoke kazne pri čemu se pred sudom utvrđuju odgovorni subjekti i visina kazne.

Polaznici seminara će se upoznati sa sudskom praksom i stavovima sudova u ovoj praksi. Pored toga, upoznaće se sa postupkom pred prekršajnim sudom, mogućnostima po Zakonu o prekršajima (npr. zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja), vrstama prekršaja i zaprećenim kaznama.

Cilj seminara:

da se sva odgovorna lica za ovu vrstu prekršaja upoznaju sa propisima iz ove oblasti, vrstom prekršaja za koje mogu odgovarati i visinom kazni za te prekršaje, rokovima u kojima se vodi postupak, postupkom pred sudom, odlukama suda i aktuelnom praksom i stavovima iz ove oblasti, što se može iskoristiti u postupku kada se odlučuje o nečijoj odgovornosti.

Ciljna grupa:

odgovorna pravna i odgovorna lica u javnom i privatnom sektoru,preduzetnici i fizička lica poreski obveznici

Teme:

 • subjekti odgovornosti po Zakonu o prekršajima pred prekršajnim sudom za poreske prekršaje
 • zakonski propisi iz oblasti finansijskih propisa i propisane kazne
 • postupak pred prekršajnim sudom i rokovi za vođenje postupka
 • aktuelni primeri iz prakse sa sudskim stavovima iz ove oblasti
 • odgovori na sporna pitanja

Po završetku seminara, polaznici će biti osposobljeni da:

 • znaju sve o propisima i kaznama zaprećenim za finansijska dela iz ove oblasti (uglavnom prekršaje)
 • ispravno sprovode sudski postupak pred prekršajnim sudom
 • iskoriste posebne mogućnosti po Zakonu o prekršajima (da plate kaznu nalogom, da zaključe sporazum i dogovore se o kazni, da iskoriste duže rokove za vođenje postupka radi prikupljanja dokaza i odbrane)
 • poznaju aktuelnu sudsku praksu iz ove oblasti kroz veliki broj primera iz prakse
 • prepoznaju stavove sudova iz ove oblasti
 • steknu kompletan uvid u postupak i odluke suda za finansijske prekršaje kao i aktuelnu praksu kroz specifične primere
dr Mirjana Šušnjara

sudija Prekršajnog apelacionog suda, od nedavno u penziji. Radnu praksu sticala u Opštinskom sudu, Saveznom sudu, Ministarstvu trgovine i naučnom institutu za transfer tehnologije na savetničkim mestima. Sudija u prvom, drugom i trećem stepenu za republičke i savezne prekršaje preko 15 god. Član radne grupe za novi Zakon o prekršajima i druge propise. Aktivan predavač i autor mnogih stručnih radova.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking