Poreska kontrola - kancelarijska i terenska

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Dokle idu nadležnosti poreskih inspektora, a šta su dužnosti poreskih obveznika?

Kako da se ponašate u postupku poreske kontrole i izbegnete plaćanje visokih kazni ukoliko prekršite odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  samo su neka od pitanja na koja ćemo nastojati da odgovorimo u okviru obuke koja se bavi primenom jednog od najznačajnijih poreskih zakona Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Predlažemo vam da se edukujete na vreme o izmenama i dopunama ZPPPA koje će se primenjivati od 1. jula 2017. godine i o tome koje radnje morate preduzeti –  kako da ispunite svoje zakonske dužnosti, uskladite interne akte sa zakonskim odredbama, koje obrasce ste dužni da podnesete, a koje evidencije da vodite.

Ova obuka može posebno biti korisna firmama koje su nove na tržištu budući da pojašnjava situacije u kojima privrednim subjektima koji se osnivaju PIB može biti oduzet, ili im se ne mora dodeliti.

Takođe, obuka će objasniti kako poreski inspektori treba da se ponašaju u postupku kontrole i koje mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona mogu biti donete u toku i nakon kontrole.

Seminar je interaktivnog karaktera i uključuje aktivno angažovanje, diskusiju polaznika i odgovaranje na pitanja.

Ciljna grupa:

Obuka za pravilno razumevanje i primenu zakona

Cilj seminara:

 • da polaznici razviju i primene alate u skladu sa zahtevima
 • da polaznici obrade podatke i izvedu zaključke u vezi sa merenjem performansi aktivnosti interne revizije
 • da polaznici nauče kako da podnesu izveštaje rukovodstvu

Teme:

 • Uopšte o poreskoj kontroli
 • Odnos ZPPPA i Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Kancelarijska kontrola
 • Terenska kontrola
 • Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Kontrola menjačkog i deviznog poslovanja
 • Kontrola u oblasti igara na sreću
 • Kontrola u postupku dodeljivanja i oduzimanja PIB
 • Mere u toku i posle poreske kontrole
 • Otkrivanje poreskih krivičnih dela
 • Kaznene sankcije u poreskoj kontroli

Po završetku seminara polaznik je osposobljen da:

Razume odredbe ZPPPA, prepozna suštinu usvojenih zakoskih rešenja i uspešno ih primenjuje u praksi.

Marijan Blešić

Rukodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije- Sektor za fiskalni sistem.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara na temu poreske kontrole.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Veoma stručno izlaganje od strane predavača. Komunikacija sa učesnicima je za ocenu 5. Seminar je svakako bio koristan i u potpunosti je ispunio moja očekivanja. Jelena Ružičić , Knjigovođa Linder doo
 • Prvenstveno bih želala da pohvalim predavača koji je uspeo da nam prenese znanje iz ovako obimne teme. Seminar je apsolutno ispunio sva moja očekivanja. Sanja Francuski , Šef finansijske operative In Hotel Beograd
 • Seminar je bio veoma zanimljiv i jasno koncipiran.Stekla sam novo znanje u koje sam sada sigurna i koje ću primeniti u praksi. Marina Glumac , Računovođa Srbija Šume
 • Predavač ,kao i samo predavanje, je bilo izuzetno profesionalno i dobro organizovano. Sve pohvale. Branislava Bojković – Mitić, Vlasnik Tehnoekonomik d.o.o.
 • Bilo je veoma korisno. Sa predavačem smo imali interaktivan odnos i prešli smo teme i oblasti koje su predstavljale problem u praksi. Veoma sam zadovoljna krajnjim rezultatom. Dragana Petrović, Računovođa Rev doo

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking