Sredstva za gašenje požara (stara i nova sredstva)

Tip: Trening Šifra treninga: 439 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Obzirom na razvoj novih tehnologija, neophodno je da se u okviru ovih tehnologija prati i ponašanje novih materija i materijala koji se sa njima javljaju. Za razliku od ranije korištenih materija i materijala koji su uglavnom bili zasnovani na prirodnim komponentama, pojavom novih tehnologija srećemo sve više sintetičke materijale koji pri sagorevanju ispoljavaju druge specifičnosti. Materije i materijali, često razvijani samo za potrebe pojedinih tehnologija, kasnije su našle primenu i u drugim tehnologijama, tako da se mogu sresti i na mestima gde prvobitno nisu bile predviđene. Ove materije i materijali zahtevaju i novi pristup kod gašenja požara na njima, te su u tom smislu razvijana i nova sredstva i metode za gašenje požara.

Lica zadužena za organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara u svim kategorijama ugroženosti od požara, kao i komandiri vatrogasnih jedinica u okviru prve kategorije ugroženosti od požara, uglavnom imaju problem sa novim tehnologijama, obzirom da im se kao oprema za gašenje požara nudi oprema koja uglavnom koristi ranije poznata konvencionalna sredstva za gašenje.

Cilj seminara je da se ova lica pripreme za susret sa novim tehnologijama u radu i sredstvima za gašenje požara na njima.

Polaznicima seminara se na ovaj način omogućava da kroz interaktivno predavanje na lak i dostupan način obnove ranije stečena znanja o sredstvima za gašenje požara i da se putem prezentacije i filmova upoznaju sa novim sredstvima za gašenje požara.

Ciljna grupa:

Lica zadužena za organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara u svim kategorijama i komandiri vatrogasnih jedinica u okviru prve kategorije ugroženosti od požara.

Cilj seminara:

Da se kroz interaktivno predavanje na lak i dostupan način obnove ranije stečena znanja o sredstvima za gašenje požara i da se ova lica putem prezentacije i filmova isto tako interaktivno upoznaju sa novim sredstvima za gašenje požara.

Teme:

 • Pojam sredstava za gašenje

          o  Pojam sredstava za gašenje

          o  Zahtevi koje sredstva za gašenje treba da ispunjavaju

 • Voda, prah, ugljen dioksid, pena, inergeni, haloni i priručna sredstva kao sredstvo za gašenje

          o  Način delovanja kao sredstva za gašenje

          o  Oblast primene

 • Hemijska(nova) sredstva za gašenje

          o  Zamene za halone koji su zabranjeni za upotrebu posle 01.01.2006. god

          o  Načini delovanja kao sredstva za gašenje

          o  Oblast primene

 • Aerosoli i aerosolni generatori kao sredstva za gašenje

         o  Načini delovanja kao sredstva za gašenje

         o  Oblast primene

 • Wet chemical kao sredstvo za gašenje požara klase „F“

          o  Načini delovanja kao sredstva za gašenje

          o  Oblast primene

Po završetku seminara polaznik je osposobljen da:

Primeni znanje sa već poznatim sredstvima i upozna se sa novim sredstvima za gašenje požara.

Audio komentar učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika seminara.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

     
  15.800,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je odlično organizovan. Vreme trajanja je optimalno. Dobar predavač i pripremljeni materijal. Uslovi za rad su odlični. Vojislav Marković Miteko Kneževac
 • Korisna tema koja je neophodna velikom broju rukovodilaca koji odlučuju o sistemina gašenja požara koji de biti primenjivani. Aleksandar Romandić Roma company
 • Predavanje je korisno, u skladu i potrebama radnog mesta. Zadovoljan sam i moja očekivanja su ispunjena. Miloš Kozomora NIS a.d
 • Veoma korisno. Predavač je iskusan i dobro je približio temu. Igor Miljković HE Đerdap 2 Negotin

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking