Konferencija o finansijsko-poreskom poslovanju u Srbiji

Tip: Konferencija Šifra: 85 Cena i lokacija

Konferencija o poreskom sistemu u Srbiji se održava tradicionalno svake godine u mesecu maju sa željom da pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme i izazove sa kojima se kompanije sreću u oblasti poreske regulative- praćenja i primene, prakse poreskih organa po konkretnim pitanjima, prevazilaženju finansijskih, a naročito poreskih problema koji su svakodnevni, kao i nova saznanja kroz praktične primere i kroz živu komunikaciju sa predavačima.

Cilj Konferencije je da praktičari iz oblasti poreza podele svoja iskustva sa kolegama, postave pitanja i daju odgovore, diskutuju među sobom i tako zajednički uče.

Trening

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking