Excel u finansijama

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 12 h Maks. br. učesnika: 10 Zahtev za in-house Cena i lokacija

* Rad u malim grupama  * Praktične vežbe  * Svakom učesniku obezbeđen lap top *

Finansijska analiza u najširem smislu pomaže proces selekcije, obrade i interpretacije finansijskih podataka koji rezultuje neophodnim setom informacija za donošenje poslovnih i investicionih odluka.

Cilj treninga jeste da polaznike upozna sa praktično primenljivim konceptima i alatima savremene finansijske analize koji im omogućavaju širu upotrebu stečenih znanja u svakodnevnom obavljanju poslovnih aktivnosti u finansijskom i realnom sektoru.

Trening je koncipiran tako da teorijski segment iz konkretne oblasti finansija prate praktični primeri koji se postavljaju i rešavaju uz pomoć funkcija i alata koje nudi program Excel. Rezultati izvršenih analiza se potom koriste za donošenje konkretnih finansijskih odluka kako preduzeća tako i pojedinaca. Polaznici treninga tako stiču dublji uvid u proces donošenja finansijskih i šire posmatrano poslovnih odluka.

Nakon savladavanja teorijskih osnova iz svake od konkretnih podoblasti, prelazi se na praktične primere koji se rešavaju u Excel-u. Pri tome polaznici treninga uče da:

 • primenjuju najvažnije finansijske i statističke funkcije,
 • tabelarno i grafički prikazuju serije realnih tržišnih podataka,
 • vrše njihovu transformaciju,
 • primenjuju deskriptivnu statističku analizu i optimizacione alate u Excel-u.

Ciljna grupa:

Trening je namenjen svima koji žele da se upoznaju sa osnovama savremene finansijske analize i njenim praktičnim alatima primenjivim u obavljanju svakodnevnih poslovnih aktivnosti i donošenju poslovnih i ličnih investicionih odluka.

Cilj treninga:

Upoznavanje polaznika sa osnovnim temama u oblasti savremene finansijske analize. Osposobljavanje polaznika za praktično prikupljanje i obradu podataka kao i tumačenje dobijenih rezultata u okviru različitih segmenata finansijske analize.

Teme:

 • Problemi vremenske vrednosti novca
 • Metode ocene isplativosti investicionih alternativa
 • Vrste i mere prinosa osnovnih finansijskih instrumenata
 • Vrednovanje i analiza osnovnih finansijskih instrumenata
 • Merenje rizika i prinosa hartija od vrednosti
 • Osnove portfolio analize

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • Poznaje ključne koncepte u oblasti savremenih finansija
 • Primenljuje postupke kapitalizacije i diskontovanja pojedinačnih i anuitetnih novčanih tokova
 • Oceni isplativost različitih, najčešće međusobno isključivih, investicionih alternativa
 • Poznaje osnovne oblike finansijske imovine u koje je moguće ulagati raspoložive finansijske viškove (depozit kod banke vs ulaganje u hartije od vrednosti)
 • Vrednuje osnovne finansijske instrumente i utvrdi da li je ulaganje u njih isplativo
 • Poznaje vrste rizika koji prate ulaganje kao i vrste i mere prinosa osnovnih finansijskih instrumenata (akcija i obveznica)
 • Izračuna prinos i rizik hartije od vrednosti kao i meru njene reagibilnosti na šira tržišna kretanja
 • Sagleda značaj procesa diversifikacije kod ulaganja
 • Izračuna kovarijansu i korelaciju prinosa hartija od vrednosti kao i očekivani prinos i rizik portfolija
 • Primeni najvažnije finansijske i statističke funkcije u Excel-u
 • Tabelarno i grafički prikazuje serije realnih tržišnih podataka u Excel-u
 • Vrši transformaciju podataka u Excel-u
 • Primenjuje deskriptivnu statističku analizu i regresionu analizu u Excel-u
 • Koristi optimizacione alate u Excel-u.
Komentari učesnika

Ovde možete pogledati komentare učesnika predhodno održanih treninga na temu primene Excel-a u finansijama.

Sertifikovani MS Office Excel Expert

Otkrijte sve mogućnosti koje Vam Excel pruža kroz treninge u MNG centru! Postanite Sertifikovani MS Office Excel Expert ili pohađajte neki od pojedinačnih treninga u skladu sa Vašim potrebama.

Trening

     
  45.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • S obzirom da sam već imao osnovno znanje o Excel-u trening mi je dobro došao da se nekih stvari podseti, ali i da dopunim postojeće znanje. Predavač odličan.Svaka čast. Aleksandar Miladinović , Komercijalista Soko Inženjering
 • Ja sam očekivala niži nivo i da idemo sporije, ali predavač odlično prenosi znanje tako da za tim nije bilo potrebe.Predavač je izuzetan, otvorio mi je put učenja Excel-a. Svetlana Nikolić , Šef komercijale Agencija za lekove i medici nska sredstva
 • Trening je u potpunosti ispunio očekivanja, upotpunio je moje znanje iz ove oblasti i dao mi ideje kako dalje da usavršim i ubrzam svoj posao. na Obradović, Računovođa Švedska ambasada

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking