Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i naknada štete

Tip: Trening Šifra treninga: 798 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Dužina sudskog postupka danas predstavlja izuzetno važan i ozbiljan problem, a svrha Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku jeste da pruži sudsku zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i time predupredi nastajanje povreda prava.

Sudsku zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ima:

 • svaka stranka u sudskom postupku, uključujući i izvršni postupak,
 • svaki učesnik po zakonu kojim se uređuje vanparnični postupak,
 • oštećeni u krivičnom postupku, privatni tužilac i oštećeni kao tužilac samo ako su istakli imovinskopravni zahtev.

Pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku su:

 • prigovor radi ubrzavanja postupka,
 • žalba,
 • zahtev za pravično zadovoljenje.

Ciljna grupa:

Sudije, advokati, tužioci, pravobranioci, pravnici, kao i svi zainteresovani za ovu tematiku.

Cilj seminara:

da se polaznici osposobe za postupanje u skladu sa Zakonom za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i time preduprede nastajanje povreda prava na suđenje u razumnom roku.

Teme:

 • Pravo na pravično suđenje, razumni rok i kriterijumi za ocenu prekomerne dužine trajanja sudskog postupka
 • Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku - sadržina Zakona i implementacija evropskih standarda
 • Postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku pred predsednikom suda i obeštećenje zbog povrede prava
 • Pravila postupka i dokazivanje u sporovima za naknadu nematerijalne i materijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Jelena Stevanović

sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Snežana Andrejević

sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking