Menica iz ugla privrede u domaćem i spoljnotrgovinskom prometu

Tip: Trening Šifra treninga: 667 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Menica je jedan od najrasprostranjenijih instrumenata obezbeđivanja plaćanja, a njeno izdavanje, registrovanje, realizacija, prinudna naplata preko NBS, kao i  naplata preko suda izazivaju dosta spornih pitanja. Posebno se postavlja kao sporno:

 • Ko može u pravnom licu da potpiše menicu?
 • Kojim pečatom treba da bude overena i da li koristiti pečat?
 • Šta kada poverilac popuni menicu suprotno ovlašćenju?
 • Kako postupiti kada je menica izgubljena ili oštećena?

Posebno pitanje se postavlja kako u uslovima blokade računa dužnika, uz pomoć menice naplatiti svoje potraživanje i kako obezbediti povoljniji redosled naplate potraživanja u uslovima kada je menični dužnik u blokadi. Takođe se postavlja pitanje korišćenja menica u spoljnotrgovinskom poslovanju i realizacija takvih menica kroz dinarski i devizni platni promet

Ponekad samo dva slova mogu da Vas spasu da Vam menica ne dođe na naplatu od poverioca kome niste dali menicu. Dođite i saznajte koja su to dva slova!

Seminar je interaktivan, rad je u malim grupama i imate mogućnost za postavljate pitanja i razmenite svoje iskustvo sa predavačem i kolegama i tako budete aktivan učesnik seminara.

Cilj seminara:

Praktično osposobljavanje za rad sa menicama i odgovor na sporna pitanja u praksi.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, komercijalisti, zaposleni u firmama koji rade na naplati potraživanja, posebno u uslovima blokade računa dužnika, kao i pravnici u privredi koji se bave naplatom potraživanja, zaposleni u bankama koji rade na prijemu, izvršenju i prinudnoj naplati menica.

Teme:

 • Osnovni elementi domaće menice
 • Izdavanje blanko menice i kako se kasnije popunjava
 • Uloga meničnog ovlašćenja i popunjavanje menice suprotno ovlašćenju
 • Ko može preuzeti meničnu obavezu (različiti stav NBS i sudova)
 • Korišćenje klauzule „ ne po naredbi“ da bi se isključilo indosiranje menice i eskont (prodaja menice banci)
 • Isključenje protestnog postupka
 • Registracija menice u registru NBS
 • Podnošenje menice na isplatu (slučaj kada je račun dužnika ugašen; kada je dužnik promenio naziv; kada je kod dužnika došlo do statusne promene, stečaja ili likvidacije)
 • Prinudna naplata domaće menice
 • Sudski postupak za naplatu menice i njeno „prebacivanje“ iz trećeg u drugi red prioriteta prinudne naplate
 • Korišćenje trasirane i avalirane menice za naplatu potraživanja od dužnika u blokadi
 • Postupak kada je menica izgubljena ili oštećena
 • Izdavanje i registracija menice kada je poverilac nerezident, a dužnik domaće pravno lice ili preduzetnik
 • Izvršenje stranih menica kroz dinarski platni promet
 • Izvršenje stranih menica kroz devizni platni promet
 • Razlike stranih menica po Ženevskoj konvenciji (zemlje EU i dr.) i angloameričkih menica (SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija idr.) kroz praktične primere i mogućnost da se određene menice realizuju kroz dinarski platni promet (dužnik domaće pravno lice ili preduzetnik)
 • Postupak registracije u registru NBS strane menice i postupak isplate i prinudne naplate
 • Realizacija stranih menica kada je dužnik nerezident, a poverilac domaće pravno lice

Po  završetku polaznik je osposobljen da:

 • Izda i primi menicu,
 • Registruje i povlači iz registra menice,
 • Menicom izmiruje obaveze putem indosamenta,
 • Koristi avalirane i trasirane menice radi naplate potraživanja od dužnika,
 • Obezbedi prioritet i povoljniji redosled u prinudnoj naplati menica od dužnika, posebno u uslovima kada je dužnik u blokadi,
 • Koristi menicu u spoljnotrgovinskom poslovanju,
 • Razlikuje strane menice koje imaju sve elemente i koje kod nas mogu da se realizuju preko prinudne naplate.
Ivana Barać

dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, finansijski inspektor u drugom stepenu, ekspert za platni promet , menice i prinudnu naplatu, bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa SRJ i radila na izradi propisa o prinudnoj naplati, višegodišnji direktor sektora dinarskog i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci ad, sada na funkciji prokuriste u privatnoj firmi.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali treninzima održanim na ovu temu.

Trening

24.10.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 21.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking