Međunarodno i carinsko poslovanje, trgovina, špedicija, logistika

Incoterms 2020

15.03.2024

Carinski prekršaji

28.03.2024

Carinski prekršaji

05.09.2024

Incoterms 2020

18.10.2024