Međunarodno i carinsko poslovanje, trgovina, špedicija, logistika

Carinski prekršaji

18.10.2023

Incoterms 2020

08.11.2023