Finansije, računovodstvo, kontroling, porezi

Poreski postupak

22.04.2024

Investiciona analiza

25.04.2024 - 26.04.2024

Poslovne finansije za nefinansijere

23.05.2024 - 24.05.2024

Kapitalno budžetiranje u kontrolingu

20.06.2024 - 21.06.2024

MSFI 16 Lizing

24.06.2024

Investiciona analiza

22.07.2024 - 23.07.2024

Finansijska analiza za menadžere

03.09.2024 - 04.09.2024

Računovodstvo u kontrolingu

09.09.2024 - 10.09.2024

MSFI 16 Lizing

25.09.2024

Poslovne finansije za nefinansijere

04.11.2024 - 05.11.2024

Računovodstvo u kontrolingu

11.12.2024 - 12.12.2024