Reklamne kampanje

Aktuelna marketing kampanja za promociju programa stručnog osposobljavanja i sertifikacije

Menadžer ljudskih resursa, Sertifikovani poslovni sekretar, Menadžer protokola, Leadership - razvojni program, Agent za nekretnine, Savetnik za hemikalije, Službenik za javne nabavke i još mnoštvo obuka i treninga