Sertifikovani poslovni asistent

Tip: Sertifikacija Šifra: 787 Trajanje: 42 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Godinama unazad poslovi u administraciji spadaju među one do kojih se najlakše dolazi i koji se najviše oglašavaju. Kako analize pokazuju, potreba za kvalitetnim kadrom u ovoj oblasti neće se smanjivati ni tokom narednih godina. Bez obzira na delatnost kojom se određena firma bavi, svima su potrebni ljudi koji će obavljati ovaj deo posla.

Međutim, ono što je evidentno kada je apliciranje na ove oglase u pitanju, je činjenica da malo ljudi razlikuje poziciju poslovnog asistenta i poziciju office menadžera i najčešće misle da je reč o istom opisu poslova. Naravno, zajednička im je „nezamenljivost“ ukoliko svoj posao izvršavaju na visoko profesionalan način i široka lepeza potrebnih veština.

Šta radi poslovni asistent, pitate se. Najpre, da razjasnimo, da je ovo osoba koja je potrebna svim čelnicima kompanija, a ponekad može biti zadužena i za dvojicu top menadžera, u zavisnosti od kompleksnosti njihovog posla. Ona ispunjava sve zadatke koje je potrebno obaviti kako bi šefovi mogli ostati fokusirani na suštinu biznisa koji vode. Takođe, osoba zaposlena na ovoj poziciji je „veza“ firme sa spoljnim svetom. U manjim organizacijama obavlja sve operativno administrativne poslove:

 • javljanje na telefon,
 • zakazivanje sastanaka,
 • prijem posetilaca, pisanje ponuda
 • komunikacija sa knjigovođom,

dok se u većim organizacionim sistemima, pored organizacije vremena svog šefa, operativno bavi organizacijom službenog puta za njega, koordinacijom sa drugim organizacionim delovima, arhiviranjem dokumentacije i učestvuje u organizaciji događaja.

Mi vam nudimo mogućnost da unapredite svoje veštine kada su administrativni poslovi u pitanju i opredelite se za usavršavanje veština potrebnih za oba zanimanja. U skladu sa vašim potrebama možete izabrati sertifikaciju iz one oblasti koja će vam koristiti da na svom radnom mestu postanete nazamenljivi i potvrdite svoju profesionalnost.

Nakon ovih programa bićete efikasniji i efektivniji član tima i moći ćete da doprinesete uspehu cele organizacije.

Ciljna grupa:

 • Administrativni asistenti
 • Poslovni sekretari
 • Novozaposleni (pripravnici) u ovoj oblasti
 • Svi oni koji su spremni na izazove koje ova pozicija sobom nosi
 • Svi oni koji vole dinamičan posao i izazove
 • Svi oni koji žele da unaprede svoje veštine
 • Svi oni koji žele da se prekvalifikuju i osposobe za posao poslovnog asistenta
 • Preduzetnici koji tek pokreću svoj biznis

Cilj kvalifikacije:

 • Sticanje veština i znanja o planiranju i organizovanju sopstvenog posla i posla drugih
 • Sticanje veština i znanja o organizovanju sastanka i službenih putovanja
 • Ovladavanje poslovnom komunikacijom i poslovnom korespodencijom
 • Razvoj preduzimačke sposobnosti, spretnosti i znanja
 • Razvoj veština za sporazumevanje s poslovnim partnerima i saradnicima
 • Sticanje administrativne i tehničke podrške poslovnom procesu
 • Savladavanje veština organizovanja i vođenja poslovnih događaja
 • Savladavanje veština za vođenje administrativno-sekretarskih poslova
 • Sticanje veština planiranja i upravljanja vremenom
 • Savladavanje liderskih veština i veština upravljanje timom

Moduli:

 • Modul 1: Zadaci poslovnog asistenta
 • Modul 2: Poslovni bonton
 • Modul 3: Poslovna komunikacija
 • Modul 4: Poslovna korespodencija
 • Modul 5: Upravljanje vremenom
 • Modul 6: Organizacija sastanaka
 • Modul 7: Organizovanje službenog putovanja
 • Modul 8: Organizacija događaja

 Svaki od modula je moguće pohađati pojedinačno!

Pohađanjem još i ovih modula stičete mogućnost da steknete sertifikat: Sertifikovani office manager

 • Modul 1: Odgovornosti ofis menadžera
 • Modul 9: Upravljanje timom
 • Modul 10: Finansije za nefinansijere i nabavka
 • Modul 11: Arhiviranje i klasifikacija dokumenata
 • Modul 12: Upravljanje reputacijom

 

Po završetku obuke, polaznik će biti osposobljen da:

Na efikasan i organizovan način obavlja sve administrativne poslove od poslovne korespodencije preko sastavljanja izveštaja, do pripremanja sastanaka, prezentacija, organizacije događaja i službenih putovanja, vođenja pregovora, vođenja timova i upravljanja promenama i rizicima koje savremeno poslovanje nosi.

Dinamika izvođenja obuke:

 • radnim danima od 17:00-20:30 časova
 • subotom od 09:30-16:00 časova

 

 

 

MODULI

Modul 1: Zadaci poslovnog asistenta

 • Primarne funkcije posla i odgovornosti modernih PA
 • Radni odnosi koji stvaraju razumevanje sa menadžmentom
 • Veštine, znanje i lični kvaliteti efikasnog PA
 • Uloga PA u olakšavanju suštinskih poslovnih procesa
 • Kako naučiti brzo i kompetentno razumeti i izvršavati naredbe rukovodioca (tehnike za razumevanje i koordinacija zadataka)
 • Pravila za prenošenje informacija (sažetost, konkretnost, ciljanje, itd.)

Modul 2: Poslovni bonton

 • Poslovni izgled (dress code)
 • Osnove poslovnog bontona (neverbalna komunikacija, prvi utisak, uticaji rukovanja)
 • Važnost etičkog ponašanja na radnom mestu

Modul 3: Poslovna komunikacija

 • Osnove poslovne komunikacije
 • Efikasna telefonska komunikacija (efikasno upravljanje dolaznim i odlaznim pozivima, prenošenje poziva, skrining poziva, izazovni pozivi, telefonski bonton)
 • Digitalni bonton (komunikacija pomoću digitalnih alata: Internet, intranet, društvene mreže – specifičnosti komunikacije)
 • Networking, Small talk
 • Algoritam ponašanja u konfliktnoj situaciji
 • Upravljanje emocijama
 • Odnosi sa javnošću

Modul 4: Poslovna korespodencija

 • Standardna poslovna pisma i njihove funkcije
 • Upravljanje prepiskom i etiketom (kako na odgovarajući način započeti i završiti poslovna pisma)
 • Poslovni izveštaji
 • Ponuda/porudžbina
 • Prezentacije
 • Isprave (pojam isprava, uverenje, potvrda, revers, priznanica, punomoćje, itd.)

Modul 5: Upravljanje vremenom

 • Osnove upravljanja vremenom
 • Određivanje prioriteta
 • Sastavljanje rasporeda rada menadžera ili zaposlenih
 • Alati za samoorganizaciju u okruženju za obavljanje više zadataka
 • Poboljšanje procesa protoka informacija između odeljenja (prenos naloga rukovodioca i kontrola njihovog izvršavanja)
 • Prijem posetilaca (karakteristike organizacije prijema zaposlenih i posetilaca sa minimalnim vremenom, interakcija sa ljudima u nedostatku vremena)
 • Efikasno postavljanje ciljeva
 • Sastavljanje upustava

Modul 6: Organizacija sastanaka

 • Vrste sastanka
 • Prijem delegacije
 • Logistika organizovanja sastanaka
 • Tehnike upravljanja rasporedom
 • Vođenje zapisnika
 • Pregovori

Modul 7: Organizovanje službenog putovanja

 • Pravila za planiranje putovanja (priprema službenog putovanja, ugovaranje poslovnog sastanka, priprema materijala za put)
 • Detaljan pregled procesa organizacije putovanja (način prevoza, rezervisanje hotela, komunikacija sa posebnim zahtevima)

Modul 8: Organizacija događaja

 • Planiranje događaja
 • Koordinacija događaja

 

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja.

Biće korišćene sledeće metode:

 • predavanja,
 • radionice (timski i individualni rad),
 • simulacije,
 • samostalna izrada projektnih zadataka.

Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje u trajanju od 24 časa koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Fond časova:

 • 42 časova (predavanja, radionice)
 • 24 časova (samoučenje)

Cena:

I model:

Osposobljavanje + sertifikacija

 • Cena: 59.800,00 dinara + PDV(20%)

Ova cena uključuje: izvođenje obuke, skripte i druge nastavne materijale, osveženje i zakusku tokom obuka i cenu provere kompetencija- sertifikaciju.

II model:

Direktan izlazak pred ispitnu komisiju - potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

 • Cena: 15.700,00 dinara + PDV(20%)

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

 

Poslovni asistent je ključna pozicija za sprovođenje efikasnih administrativnih procesa i stoga su veoma traženi na tržistu rada. Analize su pokazale da su svim preduzećima, manjim ili većim, potrebni radnici sa ovakvim kvalifikacijama.

MNG Centar Vam upravo omogućava da steknete MNG ProCert kvalifikaciju Sertifikovanog poslovnog asistenta prema  zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija. Na ovaj način dobijate formalnu potvrdu svojih kompetencija, ali i brojne druge benefite kao što su konkurentna prednost na tržištu rada, mogućnost promene orijentacije u karijeri i potencijalno povećanje zarade.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Poslovnog asistenta se vrši na osnovu Standarda kompetencija.

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog poslovnog asistenta je moguće preko dve putanje:

 • Prva putanja obuhvata pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr).

Za oba načina koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog poslovnog asistenta:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija na bazi realnog radnog zadatka
 • Rešavanje studije slučaja
 • Pisani test znanja
 • Razgovor sa ispitnom komisijom.

Kriterijumi koji se uzimaju u obzir prilikom provere su detaljnije opisani u Standardu kompetencija za Sertifikovanog poslovnog asistenta.

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani poslovni asistent/Certified business assistant na bazi Standarda kompetencija.

Iskoristite mogućnost da Vaša znanja, veštine i stavove stečene kroz rad, iskustvo i prethodno učenje dobiju formalnu potvrdu i vrednovanje kroz profesionalni sertifikat.

Ljiljana Milanović

Konsultant i trener za poslovno ponašanje sa višegodišnjim iskustvom na rukovodećoj poziciji u korporativnom svetu i svetu šou biznisa. Ekspert za poslovni i internacionalni protokol i multikulturalnu komunikaciju. Poseduje međunarodno priznate sertifikate iz ove oblasti i stalno se usavršava. Redovno vodi individualne treninge sa top menadžerima kompanija, koji znaju da je ovladavanje pravilima poslovnog etiketa ključ za izgradnju jakih i produktivnih odnosa, u čemu im sa zadovoljstvom pomaže. Stotine organizovanih događaja na najvišem državnom nivou, garancija su bogatog iskustva, koje je sažeto u ovoj radionici. Detaljnije o predavaču možete pogledati na linku https://www.linkedin.com/in/ljiljana-milanovic/

“Kao neko sa višegodišnjim iskustvom u korporativnom svetu, sigurna sam u jedno: NIKO NE ŽELI DA SE PREDSTAVI U LOŠEM SVETLU! A upravo to se, nažalost, događa kada niste savladali sve nijanse komunikacije i protokolarne specifičnosti, naročito u internacionalnom poslovnom okruženju, kada nepoznavanje istih može naneti nepopravljivu štetu kompaniji, ali i umanjiti ličnu reputaciju. Ponosna sam na napredak svojih klijenata i raduje me svaki novi uspeh koji ostvare. Vidimo se na treningu koji će unaprediti Vaš život, ne samo karijeru.”

Trening

     
  59.800,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking