Izmirenje obaveza dužnika čiji je tekući račun u blokadi

Tip: Trening Šifra treninga: 378 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

U Srbiji danas postoji veći broj privrednih društava čiji su tekući računi blokirani u kraćem ili dužem vremenskom periodu. Za vreme blokade, postoji potreba da se izmiruju mnoge obaveze da bi se izbegle posledice kao što su:

 • raskid ugovora,
 • prestanak sa isporukom usluga,
 • plaćanje zatezne kamate,
 • gubitak klijentele.

Privrednom društvu čiji je račun u blokadi onemogućeno je da isplaćuje svoje poverioce, kao i da zaključuje ugovore kao što su: ugovor o kompenzaciji, cesiji, asignaciji u cilju isplate poverilaca. Ipak, u praksi se realizuju neki od oblika plaćanja i pored blokade računa

Cilj seminara je da ukaže na ove mogućnosti za ispunjenje obaveza i pored blokade računa, ali i da ukaže na nedopuštene pravne poslove i radnje zbog kojih propisi predviđaju i različite oblike odgovornosti. Seminar ukazuje na dopuštene oblike izmirenja obaveza i pored blokade računa, što može biti korisno u takvim situacijama, kao i na nedopuštene kako se odgovorna lica ne bi izložila odgovornosti.

Ciljna grupa:

Privredna društva, preduzetnici.

Cilj seminara:

Sticanje znanja koja omogućavaju ispunjenje obaveza prema poveriocima i pored blokade računa, ako za to postoje odgovarajući izvori, naročito prema nekim poveriocima koji su značajni za privredno društvo čiji je račun blokiran. Sa druge strane, nedopušteno izmirenje obaveza u toku blokade povlači i odgovornost odgovornog lica, a takvi pravni poslovi mogu biti i poništeni uz efekat restitucije – vraćanja na staro, što nekada može biti neprijatnije od neispunjenja obaveza.

Teme:

 • Ispunjenje obaveza zaključivanjem odgovarajućih ugovora;
 • Ispunjenje obaveza preko trećeg lica i njihovi regresni zahtevi;
 • Ispunjenje fiskalnih obaveza za vreme blokade;
 • Ispunjenje nenovčanih obaveza;
 • Odgovornost i druge pravne posledice nedopuštenih plaćanja;
 • Sredstva za sprečavanje povlašćivanja poverilaca.
Zlatko Stefanović

Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Radio u privredi, uključujući i javna preduzeća i lokalnu samoupravu na poslovima zastupanja pred sudovima, izrade ugovora, izrade normativnih akata preduzeća i lokalne samouprave. Objavio veliki broj stručnih publikacija među kojima je i Komentar Zakona o privrednim društvima i Priručnik za primenu Zakona o javnim preduzećima. Učestvovao kao predavač na velikom broju stručnih skupova i savetovanja.

Audio komentari učesnika treninga

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih treninga "Ispunjenje obaveza dužnika čiji je tekući račun u blokadi."

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika sa prethodnih seminara na temu ispunjenja obaveza dužnika u blokadi.

Deo materijala za seminar

 

Na ovom mestu možete se upoznati sa delom materijala koji se koristi za izvođenje seminara.

Trening

19.11.2020. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 14.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Organizacija seminara je odlična, nemam nikakvih primedbi. Predavač je izvrstan i spreman za komunikaciju sa učesnicima. Predavanje je jasno i koncizno. Tople preporuke. Gordana Simić, Rukovodilac pravne službe i opštih poslova Centar za ispitivanje namirnica d.o.o.
 • Seminar je bio zaista sveobouhvatan u odnosu na tretiranu temu. Vrlo korisno, razjasnio je pitanja koja su bila sporna pre samog seminara. Predavač ima sluha za probleme i pitanja, na koje smo dobili odgovore. Nataša Stanković, Stručni savetnik za pravne poslove Delhaize Srbija
 • Na seminar sam prvenstevno došao da bih dobio odgovore na pitanja koje mi predstavljaju probleme u praksi. Moja očekivanja suapsolutno ispunjena, sve što mi je bilo potrebno jerazjašnjeno. Sve pohvale Janko Čobrda, Direktor JKP "STAN" Novi Sad
 • Seminar je bio zanimljiv i jasan, predavač je preofesionalan i elokventan, iako je tema obimna, dobila sam odgovore na sva pitanja koja su me zanimala. Željka Filipović, Finansijski asistent KWS Srbija d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking